Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

Foto: Jacob Johannes Buchard / Fædrelandsvennen.

Tidligere Munch-direktør skal bistå i det internasjonale arbeidet med Kunstsilo

19.12.2022

Stein Olav Henrichsen har siden 2018 vært styreleder ved Sørlandets Kunstmuseum/ Kunstsilo. Styret ved museet har, etter anbefaling fra administrasjonen, inngått en avtale med Henrichsen som nå blir arbeidende styreleder i arbeidet med utviklingen og gjennomføringen av Kunstsilos internasjonale strategi for Tangen-samlingen.

Erfaring med sterk kunstnerisk merkevare

-Dette er en fantastisk mulighet for Kunstsilo. Stein Olav Henrichsen er i en særstilling i Norge med sin kompetanse og det unike internasjonale nettverket han opparbeidet seg som mangeårig direktør ved Munch-museet. Kunstsilo skal forvalte og løfte frem Tangen-samlingen – verdens største kunstsamling innen nordisk modernisme. Henrichsens bistand er et strategisk viktig valg for oss som kunstinstitusjon med stort internasjonalt potensiale, sier styremedlem Arvid Grundekjøn på vegne av styret i Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo.

Hele styret applauderer engasjementet

Henrichsen skal arbeide med dette i to år og jobbe tett med museets øvrige ledelse. Han rapporterer til styret i Kunstsilo og engasjementet er finansiert av AKO Foundation.

-Styreleder Stein Olav Henrichsen og administrerende direktør Reidar Fuglestad deltok av habilitetsårsaker ikke under styrets behandling av saken under det ekstraordinære styremøte som ble avholdt 29. august. Det var jeg som ledet styrets behandling og styret gav positiv tilslutning, opplyser Grundekjøn.

-Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene med det formål å bidra til å posisjonere Kunstsilo i det nasjonale og internasjonale kunstliv. Kunstsilo blir et internasjonalt senter og tyngdepunkt innenfor nordisk modernisme og mine oppgaver blir primært å legge til rette for samarbeid med sentrale prestisjetunge institusjoner og forskningen på nordisk modernisme ved museer og universiteter internasjonalt, sier Henrichsen, arbeidende styreleder for Kunstsilo.

Kort om Stein Olav Henrichsen

Stein Olav Henrichsen (f. 1954) var fra 2010 til 2022 direktør for Munchmuseet i Oslo. I hans periode ble et nytt museum for Munch-samlingen bygget og en ny organisasjon etablert. Besøkstallene gikk fra 100 000 årlig til 1,4 millioner, og antall ansatte gikk fra 50 til 620. Stein Olav begynte sitt profesjonelle liv som musiker, og etter endt musikkutdanning jobbet han som profesjonell musiker i atten år innen flere disipliner. I 1989 etablerte han samtidsmusikkensemblet BIT20 som han ledet i 20 år. I perioden 1993-2005 var han ansatt som kunstnerisk og administrativ leder for Opera Vest og senere Bergen Nasjonale Opera (2005-2010). Stein har etablert og ledet flere kulturinstitusjoner og nettverk. Han har hatt flere verv i private og offentlige styrer, blant annet styreleder i Ultima, Oslo Contemporary Music Festival (2000-2011), styreleder i Kunstsilo i Kristiansand (2018-) og Opera Østfold (2020-). Han er også styremedlem i Nobelprismuseet i Stockholm. Han har deltatt i flere offentlige utvalg og har bred erfaring fra internasjonalt samarbeid og internasjonale utviklingsprosjekter. Han jobber nå som rådgiver innen kunstledelse og byggeprosjekter innen kunst- og kultur.

Kort om Kunstsilo

Kunstsilo er en prisbelønt, tidligere kornsilo på Odderøya i Kristiansand som akkurat nå forvandles til et av Nord-Europas mest nyskapende kraftsenter for kunst- og kulturopplevelser. Museet skal romme Tangen-samlingen, verdens største samling av nordisk modernisme, og Sørlandets Kunstmuseums faste samlinger. I tillegg blir det internasjonal digital samtidskunst, temporære utstillinger, og et utvidet tilbud med foredrag, konserter, matopplevelser, workshops, selskapslokaler og arrangementer. Kunstsilo er klar for overtakelse tidlig november 2023 og det planlegges for åpning våren 2024.

More from Kunstsilo

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×