Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

Kronikk (arkiv): Slik får Kunstsilo 150.000 besøkende

arkiv Sørlandets Kunstmuseum 28.03.2019

Av Reidar Fuglestad, på trykk i Fædrelandsvennen 27.mars 2019.

Tidligere sjefredaktør i Fædrelandsvennen, Finn Holmer-Hoven, stilte nylige noen spørsmål om tallene i Kunstsilo-prosjektet. Jeg er glad for at Holmer-Hoven mener Kunstsilo blir en berikelse for Kristiansand og regionen når den blir realisert. Jeg er på ingen måte enig med Holmer-Hoven i at vi har føyset vekk seriøse, kritiske innspill, og vil gjerne gjenta noen av de sentrale tallstørrelsene som Kunstsilo styrer etter for å sikre at prosjektet realiseres med så lite risiko som mulig.

I investeringskalkylen for oppføring av Kunstsilo er det valgt en entrepriseform som skal minimere risikoen i byggeprosjektet. Entrepriseformen inkluderer en samhandlingsfase der vi, som byggherre, jobber tett med entreprenøren for å optimalisere bygging av Kunstsilo innenfor budsjett. I samhandlingsfasen tas mange beslutninger om løsningsvalg som reduserer usikkerhet i prosjektet, og som reduserer sannsynligheten for tilleggsbestillinger og endringer i totalentreprisen.

Bygging av Kunstsilo er likevel ikke risikofritt. I alle byggeprosjekt kan uforutsette hendelser inntreffe. Rehabilitering av siloene fra 1935 er en krevende oppgave, men vi har allerede lagt ned betydelige ressurser for å minimere risikoen for uforutsette hendelser.

Når Kunstsilo står ferdig i 2022, blir det et spektakulært bygg fylt med stor kunst. Vi har store ambisjoner for Kunstsilo, og målsettingen er 150.000 besøkende allerede i det første fulle driftsåret. Hvordan skal vi klare det?

I 2018 hadde Sørlandets kunstmuseum (SKMU) 45.000 besøkende – en økning på 50 prosent fra året før. Likevel er det langt igjen til målet om 150.000 besøkende i Kunstsilo. Det er flere effekter og tiltak som ligger til grunn for det høye ambisjonsnivået. Vi ser at andre dyktige drivere av nordiske museer har hatt stor publikumssuksess over tid. Kunstsilo vil lære og la seg inspirere av disse.

Noen av de viktigste virkemidlene våre er:

Utvidede åpningstider  

Til nå har Sørlandets kunstmuseum stort sett hatt åpent mellom 11 og 17 på hverdager, altså i et tidsrom da folk flest er på jobb og ikke har mulighet til å besøke museet. SKMU har siden 2018 hatt langåpent hver onsdag, noe som forklarer en stor del av publikumsveksten som museet opplevde fra 2017 til 2018. Kunstsilo planlegger å ha åpent flere kvelder i uken og dermed bli langt mer tilgjengelig når folk har fri.

Mer kunst 

Mer å se. Mer å oppleve. Kunstsilo vil være mer attraktiv å besøke fordi den inneholder langt mer enn dagens museum. Kunstsamlingene som SKMU disponerer, mer enn dobles i volum, og danner grunnlag for innhenting av andre, temporære utstillinger gjennom året.

Aktuell 

Kunstsilo vil ta utgangspunkt i tidsaktuelle temaer – det som rører seg i samfunnet – og illustrere, kommentere og problematisere disse temaene gjennom kunsten. Folk skal oppleve at Kunstsilo er relevant og til stede i samfunnsdebatten.

Variasjon 

Innholdet i Kunstsilo vil variere veldig. Kunstsilo vil alltid skape anledninger for gjestene til å komme tilbake.

Bygningen

Det spektakulære silobygget vil av egen kraft trekke besøkende. Folk vil ha lyst til å oppleve bygget sammen med kunsten.

Turiststrømmer 

Kunstsilo ligger strategisk plassert i forhold til store turiststrømmer. Color Line frakter hvert år 1 million mennesker til og fra Kristiansand, Dyreparken har 1 million besøkende, Kilden har mer enn 200.000 besøkende og Kristiansand by mottar 150.000 cruisegjester. Om Kunstsilo klarer å være aktuell for en liten prosentdel av disse menneskene, vil det generere titusenvis av besøkende. Fem prosent av Dyreparkens gjester, for eksempel, er 50.000 mennesker.

Andre lykkes

Flere kunstmuseer i Norden har opplevd sterk økning i antall besøkende. I Århus er ARoS blitt en gigant med mer enn 700.000 besøkende i året, og har hatt en formidabel utvikling etter at man flyttet inn i et nytt bygg. Før den store satsingen på kunst og kultur i Århus, hadde byens gamle kunstmuseum beskjedne 60.000 besøkende i året. I Norge klarer Blaafarveverket, som ikke ligger spesielt sentralt plassert på Modum, å trekke 150.000 besøkende i løpet av en kort sesong. KODE i Bergen hadde i fjor 267.000 gjester, Stavanger museum hadde 208.000 gjester og Lillehammer museum 175.000 gjester. Det er altså fullt mulig å sette folk i bevegelse.

I Sørlandets Kunstmuseum er vi optimistiske og realistiske. Og vi er ambisiøse på egne og regionens vegne. Vi vet hvilke positive ringvirkninger en satsing på kunst og kultur har i form av nye skatteinntekter fra nye arbeidsplasser, og ytterligere ringvirkninger dersom man klarer å tiltrekke seg kulturturister.

Vi ser fram til å ønske alle velkommen i 2022!

Reidar Fuglestad

Administrerende direktør,
Sørlandets Kunstmuseum / Kunstsilo

Du kan også lese kronikken i FVN her.

More from Kunstsilo

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×