Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

Kunstsilo etablerer kunstfaglig råd

Bak lukkede dører | Nyheter 31.05.2023

Rådet skal bistå programansvarlig Karl Olav Segrov Mortensen i arbeidet med å etablere en kunstnerisk profil for museet.

Kunstsilo har etablert et kunstfaglig råd som består av Nora Ceciliedatter Nerdrum, Lars Toft Eriksen, Deise Faria Nunes, Jan Freuchen og Lisa Rosendahl.

– Vi har ønsket å sette sammen en allsidig og mangfoldig gruppe. Dette er fem personer med ulik bakgrunn og ulike blikk, som alle har en god og tung kunstfaglig kompetanse i bunn, sier Mortensen.

Karl Olav Segrov Mortensen. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Oppgaven nå er å lage et rammeverk for å kunne jobbe videre med programmeringen for Kunstsilo.

– Det er naturlig at vi diskuterer litt rundt hva Kunstsilo skal være. Hva slags rolle vil vi at museet skal ha i samfunnet, og innenfor kunstfeltet? Hvordan skal vi jobbe med nordisk modernisme, og utforske det på ulike måter? Vi skal prøve å definere noen satsingsområder som vi kan legge til grunn når vi skal begynne å jobbe med konkrete prosjekter, sier Mortensen.

Billedkunstner Jan Freuchen fra Kristiansand er et av rådets medlemmer.

– Jeg har etterlyst noe som dette, og er glad for å kunne bidra. Karl Olav har satt sammen et godt team, og jeg tror det kan bidra til å forankre den faglige profilen til Kunstsilo i årene som kommer. Det er ved å rette blikket mot de som jobber i de ulike segmentene av kunstfeltet at man får en forståelse av hva som er viktige strategier og metoder, og hvilket temaer og vinklinger som til enhver tid er presserende innenfor kunsten, sier Freuchen, som har vært kritisk til det han har omtalt som «manglende fokus på faglighet» fra Kunstsilo.

Nora Ceciliedatter Nerdrum forteller at det er veldig gøy å  få være med på å tenke strategisk rundt utviklingen av en ny og viktig kunstinstitusjon.

– Som medlem av kunstfaglig råd og ekstern fagperson er min rolle å åpne opp for noen nye perspektiver og kanskje utfordre noen etablerte praksiser underveis.  Med sin rike kunstsamling har Kunstsilo potensial til å bli en av landets viktigste visningssteder for kunst. Samtidig må det være et mål at man bygger en moderne museumsinstitusjon, som oppleves tilgjengelig og åpen for deltakelse, fordypning, utforsking og dialog, sier hun.

Under er en kort presentasjon av medlemmene i rådet.

Nora Ceciliedatter Nerdrum (NO, 1978)

Foto: Niklas Hart

Nerdrum er kunsthistoriker, kurator og skribent. Siden hun ble ansatt i KORO i 2014 har hun gjennomført prosjekter i ulike offentlige sammenhenger, og hun arbeider for tiden med utviklingen av kunstprosjektet i det nye Regjeringskvartalet. I kjernen av hennes praksis er undersøkelser av kunstnerens autonomi og ytringsrom, og utforskningen av kuratorens rolle i arbeidet med kunst i offentlige sammenhenger. Som leder for KOROs kunstseksjon fra 2019, har hun lang erfaring med kunstfaglig strategiarbeid og programmering. Nerdrum har tidligere vært ansatt som kurator ved Kistefos-museet, Nasjonalmuseet og Munchmuseet, og har vært kunstkritiker og kommentator i Klassekampen.

Foto: Munchmuseet

Lars-Toft Eriksen (NO, 1976)

Toft-Eriksen er førstekonservator ved Munchmuseet og kunsthistoriker med Ph.D fra UiO. Han har ekspertise på Edvard Munch, surrealisme, modernisme og kritisk lesing av kunsthistoriske narrativer. Han har i flere utstillinger jobbet med Munchs kunst i lys av aktuelle problemstillinger og i møte med samtidskunst. Videre har an kuratert en rekke utstillinger knyttet til modernisme og samtidskunst. Tidligere har han blant annet jobbet ved Stenersenmuseet og Henie Onstad Kunstsenter. Han har tidligere jobbet som programsjef ved Munchmuseet og har solid erfaring med strategisk programmering.

Foto: Deise Faria Nunes

Deise Faria Nunes (BR/NO, 1974)

Deise Faria Nunes er en scenekunstner med særlig interesse for performance, ritualer og audiovisuelle uttrykk. Hun har en master i Estetiske Studier fra Universitetet i Oslo, og tar for tiden doktorgrad under programmet Kunst i Kontekst ved Universitetet i Agder. Nunes er født i Porto Alegre, Brazil, har vært basert i Norge siden 1999, og vært aktiv i kunstfeltet siden 2003. Hennes virke inkluderer utøvende kunst, dramaturgi, produksjon, forelesninger og skribentvirksomhet. Hun har vært engasjert av bl.a. Nordic Black Theatre, Office for Contemporary Art – OCA, Oslobiennalen, Tenthaus, KHiO og Black Box Teater. I 2017 etablerte Nunes kompaniet Golden Mirrors Arts Norway, med fokus på produksjon og formidling av arbeider skapt av afro-diasporiske kvinner og kjønnsminoriteter innen kunst og kultur. Hun var også leder for Faglig utvalg for teater ved Kulturrådet fra 2020 til 2021, og var sakkyndig for scenekunst ved Nordisk Kulturfond fra 2018 til 2020.

Foto: Sigrid Bjørkbekkmo

Jan Freuchen (NO, 1979)

Freuchen er billedkunstner, kurator, forlegger og skribent bosatt i Kristiansand.

Han er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og Staatliche Hochschule für Bildende Künste i Frankfurt am Main i Tyskland. Freuchen jobber med en rekke medier som maleri, skulptur, collage og installasjon, og mikser ofte allerede eksisterende bilder og objekter som laptoper, skilt og tekstiler for å skape ulike hybrider. Ofte med en lekende og humoristisk tilnærming, kombinerer han idebaserte kunstneriske strategier med ulike materialer, teknikker og temperamenter. Freuchen har en rekke utstillinger bak seg nasjonalt og internasjonalt, og verkene hans er innkjøpt av Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley Museet, Kunstsilo, Stortingets Kunstsamling, KORO m.fl.  

Foto: Fadi Khttab.

Lisa Rosendahl (SWE, 1974)

Lisa Rosendahl er kurator og skribent med base i Berlin, og førsteamanuensis i utstillingsstudier ved Kunsthøgskolen i Oslo. De siste årene har hun jobbet med langsiktige kuratoriske forskningsprosjekter om industriell modernitet og uthenting av naturressurser. Rosendahl var kurator for den internasjonale biennalen for samtidskunst i Göteborg (GIBCA) i 2019 og 2021, og har kuratert utstillinger på Moderna Museet (Stockholm), Kunsthal Charlottenborg (Copenhagen) og INIVA (London). Hun har tidligere jobbet som kurator ved Statens Konstråd (Stockholm, 2014-17), direktør for IASPIS, den svenske Konstnärsnemndens komite for internasjonale prosjekter (Stockholm, 2011-13), direktør for Baltic Art Center (Visby, 2008-10), direktør for Electra Productions (London, 2006-7), og utstillingsdirektør ved Lisson Gallery (London, 2003-6).

More from Kunstsilo

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×