Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

Om Kunstsilo

Kunstsilo er en prisbelønt, tidligere kornsilo på Odderøya i Kristiansand som akkurat nå forvandles til et av Nord-Europas mest nyskapende kraftsenter for kunst- og kulturopplevelser. Museet skal romme Tangen-samlingen, verdens største samling av nordisk modernisme, og Sørlandets Kunstmuseums faste samlinger. I tillegg blir det internasjonal digital samtidskunst, temporære utstillinger, og et utvidet tilbud med foredrag, konserter, matopplevelser, workshops, selskapslokaler og arrangementer.

Illustrasjon: Mestres Wåge Arquitectes og Mendoza Partida/ BAX

Et nytt kraftsenter for kunst og kultur

Kunstsilo vil med sine 3300 kvadratmeter utstillingsarealer bli et ikonisk og samlende kulturbygg med en arkitektur og et innhold som vil vekke engasjement langt utenfor Norge.

Det ikoniske bygget skal romme både kunstutstillinger, arrangementer, vrimlehall, bar, kafé og butikk – og et selskapslokale i toppetasjen med utsikt over byen og innseilingen til Kristiansand.

Med enestående lokaler og beliggenhet, skal Kunstsilo romme Tangen-samlingen, verdens største samling av nordisk modernisme, og Sørlandets Kunstmuseums faste samlinger. I tillegg skal Kunstsilo være en arena for internasjonal digital samtidskunst og temporære utstillinger samt ha et utvidet tilbud med foredrag, konserter, matopplevelser, workshops, selskapslokaler og arrangementer.

Det blir rom for kunst- og kulturopplevelser som engasjerer, overrasker og begeistrer. Det blir lekent og åpent, men også rom for stillhet og refleksjon, hvor folk kan legge bort mobilen og være til stede i øyeblikket.

lllustrasjon: Mestres Wåge Arquitectes og Mendoza Partida/ BAX
Med 300 kvadratmeter og 20,8 meter under taket kan du se rett opp i silorørene som tidligere rommet korn. Silosalen skjærer seg tvers gjennom Kunstsilo og er åpent for alle, også de som ikke løser billett. Illustrasjon: Mestres Wåge Arquitectes og Mendoza Partida/ BAX

Kunsten til folket og folket til kunsten

Museer blir ofte sett på som steder som samler, tar vare på og viser fram kunstobjekter. Det er helt riktig, men det utelater en viktig dimensjon. I hjertet av ethvert museum ligger også lidenskapen for å løfte frem, belyse og tolke historier, idéer og konsepter på nye måter. Historier vi kan kjenne oss igjen i, leve oss inn i og som kan få oss til å skifte perspektiv på verden og kanskje på oss selv.

Målet med Kunstsilo er å skape vakre og imøtekommende rom hvor vi kan dele fantastisk kunst og historier, både med genuint kunstinteresserte og med de som vanligvis ikke oppsøker museer og gallerier. Ønsket vårt er å bringe folket til kunsten og kunsten til folket. Det innebærer å gi deg mulighet til å møte deg selv og tiden du lever i gjennom det beste fra kunstscenen. Det innebærer å legge til rette for debatt, dialog og perspektiver på, om, og med, kunsten. Det handler om å invitere forskjeller til å møtes og om å utfordre oss selv og verden vi lever i, gjennom kunst.

Les også: Ofte stilte spørsmål om Kunstsilo

Signalbygg i verdensklasse

Kunstsilo bygges rundt den prisbelønte og verneverdige kornsiloen fra 1935, som ble tegnet av arkitektene Arne Korsmo og Sverre Aasland. Siloen fikk den prestisjetunge Houens Fonds Pris for god arkitektur i 1939 og er regnet som et av de fremste eksemplene på funksjonalistisk arkitektur i Norge.

Kombinasjonen av kunst og arkitektur har alltid vært en viktig driver og suksessfaktor i all by- og regionsutvikling. Å vise respekt for den industrielle historien bidrar til å gi Kunstsilo en verdifull ekstra dimensjon. Å ivareta og rehabilitere et viktig landemerke, i stedet for å bygge nytt, bidrar også til bærekraftig by- og samfunnsutvikling. Det er Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural studio som er arkitektene bak nye Kunstsilo.

«Jeg tror de fleste kjenner på at dette er noe mer enn et vanlig bygg, og det gjør noe med oss alle. Det jeg ser mest frem til nå er den dagen jeg kan oppleve katedralfølelsen inne i silobygget.»

Administrerende direktør for Sørlandets Kunstmuseum, Reidar Fuglestad

Et ambisiøst kultursentrum

Kunstsilo er plassert i et nytt og levende kulturkvartal med flott beliggenhet ved sjøen, skulder ved skulder med Kanalbyen, sammen med kulturinstitusjonene Kilden Teater- og Konserthus, Knuden – Kristiansand Kulturskole, Vest-Agder Fylkesmuseum samt kunstnerkollektivet med over 100 atelierer på Odderøya. Vi gleder oss til å bli en del av et sterkt kultursentrum og til å realisere spennende, helhetlige kunst- og kulturproduksjoner av internasjonal klasse sammen med dem.

1935: Kornsiloen oppføres på Odderøya med femten sylindriske celler og en seks etasjers lagerbygning. Siloen er den første funkisbygningen i Kristiansand og anses som et symbol på det moderne. (Foto: Statsarkivet / Agderbilder.no)

1940-1945: Sommeren 1940 blir Christianssands Møller pålagt av tyske myndigheter å male siloen i en mørk «mineralitfarve» som kamuflasje. Etter krigen blir siloen malt hvit igjen. (Foto: Privat)

1953: Lagerbygningen som ligger i tilknytning til siloen utvides. Bygget står nå ferdig, slik det vil stå helt til rivingen begynner. (Arkivfoto)

1990: Siloen har vært viktig for regionen i lang tid, men økende sentralisering gjør at behovet for korn begynner å bli mindre. (Foto: Statsarkivet / Agderbilder.no)

2008: Christiandssands Møller og kornsiloen legges ned. Det er 73 år siden siloen ble bygget, og bystyret bestemmer etter hvert at den skal bevares. (Foto: Statsarkivet / Agderbilder.no)

2015: Nicolai Tangen gir bort sin unike samling av modernistisk kunst til AKO Kunststiftelse og Kristiansands Kunstmuseum, ledsaget av et ønske om at kunsten kan stilles ut i siloen som er fra samme tidsperiode som samlingen. (Arkivfoto: Vest-Ager Fylkesmuseum)

Kornsilo, historisk bilde.

2016: En åpen arkitektkonkurranse gjennomføres, og blant 101 arkitektfirmaer fra 17 nasjoner vinner Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural studio. Juryens trakk frem en kombinasjon av arkitektonisk selvsikkerhet og ydmykhet for silobygget og oppgaven. (Illustrasjon: Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural studio)

2019: Kunstsiloprosjektet blir fullfinansiert sommeren 2019. Både bystyret i Kristiansand kommune og Agder-fylkene sier ja til å doble driftstilskuddet til Kunstsiloen fra 2022 . Arbeidene på Kunstsilo starter i september. Byggingens første fase er rive- og rehabiliteringsfasen. (Foto: Simon Hartveit)

2021: Trappetårn og havnelager er revet, og bygget er fundamentert på nytt. Mellom 60 og 200 mann vil jobbe med rehabilitering, riving og bygging. slik at Kunstsilo kan åpnes for publikum. (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland)

2022: Silorørene er kuttet i tjue meters høyde, det er laget nytt bæresystem, 3000 tonn betong og stål er revet og sidebyggene er påbegynt. (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland)


Kunstsilos samlinger

Kunstsilo skal fylles med verk fra Tangen-samlingen, verk fra museets samling, samtidskunst og temporære utstillinger. Innholdet vil variere gjennom året.

Tangen-samlingen

Tangen-samlingen består av over 5000 verk og omtales av kunsteksperter som den største og viktigste samlingen, både i privat og offentlig eie, av norsk og nordisk modernistisk kunst fra perioden 1930–1980. I 2015 la kunstsamler og bysbarnet Nicolai Tangen samlingen i AKO kunststiftelse. Sørlandets Kunstmuseum inngikk samme år en avtale om evigvarende disposisjonsrett. Tangen-samlingen er i kontinuerlig utvikling.

Inger Sitter. Cafescene, 1952. Olje på lerret. Tangen-samlingen.
Elsa Thoresen. Komposisjon, u.d. AKO Kunststiftelse/Tangen-samlingen©Elsa Thoresen/BONO 2021

Sørlandssamlingen

Sørlandets Kunstmuseum (nå Kunstsilo) ble stiftet med utgangspunkt i samlingen Christianssands Billedgalleri, som ble deponert på museet ved stiftelsen i 1995. I senere tid har museet også bygget opp sin egen samling bestående av ca. 1700 verk. Nye innkjøp gjør at samlingen vokser hvert år. Vi har et spesielt nasjonalt ansvar for kunsthåndverk og kjøper også inn smykker, glass, keramikk og tekstiler, stort sett av regionale kunstnere. Samlingen endret navn til Sørlandssamlingen i forbindelse med flytting til Kunstsilo.

Eirik Gjedrem, Ring I, 2014, Foto Alf-Georg Dannevig. Kunstsilos samling.

Christiansands Billedgalleri

Samlingen til Christiansands Billedgalleri utgjør starten på hele historien om Kunstsilo. Billedgalleriet ble etablert av Christianssands Kunstforening i 1902, og da Sørlandets Kunstmuseum ble etablert i 1995 ble det gjort avtale om langtidsdeponering av samlingen i museet. Den besto da av 883 verker. Tanken var både å gjøre den tilgjengelig for publikum, men også å ivareta den gjennom restaurering og konservering. Samtidig skulle den danne et grunnlag for forskning på landsdelens egen kunsthistorie.

Amaldus Nilsen, Morgen i Ny-Hellesund, 1881. Christiansands Billedgalleris samling.

Siste nyheter

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×