Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
Foto: Daniel Christopher Wootton

– Vi prøver å gjøre barnas første kunstopplevelser til noe gøy

Nye perspektiver 30.03.2023

Kunstsilo fortsetter sitt arbeid for å bli et attraktivt museum for barn og unge. Nå har studenter ved Noroff jobbet frem en rekke ideer til hvordan 10-12-åringer kan få glede av museet.

– Det vi har utviklet er et forslag til interaktive spillopplevelser rettet mot barn. Målet er å gjøre kunstopplevelser håndgripelig og fordøyelig gjennom spill og lek, forteller Ariadne Myrivili.

Hun studerer interaktive medier ved Noroff, og ble sammen med et knippe medstudenter invitert av Kunstsilo til å bidra med ideer om hvordan museet kan engasjere barn i 10-12-årsalderen. Etter en workshop over to dager, leverte studentene flere konkrete forslag.

– Med denne oppgaven skal vi treffe et publikum som ikke er kjent med de mer komplekse eller konseptuelle aspektene ved kunst. Derfor fokuserer vi på å gjøre museumsrommet til noe trygt, morsomt og barnevennlig, sier Myrivili.

Les mer om Kunstsilos barn- og ungeprosjekt

Lekent og intellektuelt

Studentene på bildene er Adam Nekola, Amy Blanchard, Hanne Larsen Sæterstøl, Ariadne Myrivili, Eirik Waldeland, Simon Simonsen og Christopher Phillip Bergh. Foto: Daniel Christopher Wootton

Adam Nekola er førsteårsstudent ved Noroff, og forteller at det har vært spennende å forsøke å engasjere barn på en ny måte.

– 10-12-åringer er en utfordrende aldersgruppe å henvende seg til. Det er mange offentlige rom som har tilbud til barn opptil 5-6 år, og det samme gjelder tenåringer. De mellom der faller ofte litt utenfor. Derfor har det vært interessant å utforske mulighetene for denne aldersgruppen. Vi har tenkt mye rundt hva vil selv ønsket oss da vi var barn, og hvordan vi kan overføre dette til kunstverdenen, sier Nekola.

En av utfordringene for studentene har vært å finne balansen mellom det lekne og det teoretiske.

– Barna i denne aldersgruppen er for gamle til at vi bare kan gi dem noen fargerike greier å leke med, og de er ikke gamle nok til å gå løs på komplekse ting eller mye tekst. En god balanse er avgjørende for at vi skal treffe. Men hovedfokuset i alle spillene skal være selve kunsten. Vi prøver å gjøre barnas første kunstopplevelser til noe gøy, sier Myrivili.

Stor konkurranse

Filipe Pais er kunstner, forsker og førstelektor ved Noroff, og godt fornøyd etter at studentene hans har tilbrakt en helg i Kunstsilos kontorlokaler.

– Jeg tror workshopen ble vellykket, og det kom frem ideer som vi absolutt bør utforske videre. Målet er å prøve å skape et engasjement gjennom lekne og utforskende opplevelser som gjør at de unge kan bli kjent med museet og utstillingene deres, sier Pais.

Han påpeker at det moderne museet møter stor konkurranse, blant annet fra smarttelefoner som hele tiden søker vår oppmerksomhet.

– Noen bryr seg ikke om det, fordi de er dypt engasjert i kunsten. Men mange lar seg lett distrahere. Målet med prosjektet er å gjøre Kunstsilo tilgjengelig for et ungt publikum, og det er et veldig spennende og viktig prosjekt. En del barn sliter fordi de lever i en verden som hovedsakelig er designet for voksne. De gjør store anstrengelser for å finne sin plass – og hvorfor skulle ikke museet kunne bli et sted for det?

Foto: Daniel Christopher Wootton

Friske øyne

Kjersti Irgens Kuhnle er prosjektleder for Kunstsilos barn- og ungeprosjekt. Hun er glad for å få spillutviklernes friske øyne til å se på utfordringen museet står overfor med de yngste.

– Det vi vet er at tiåringer har lyst til å gjøre ting alene eller sammen med sine venner – uten voksne. Derfor legger vi opp til aktiviteter som tar dem gjennom museet, slik at de blir kjent og fortrolig med det. Og det må være gøy – noe de har lyst har til å gjøre, ikke noe de tvinges til, sier Kuhnle.

Hun forteller at det er viktig å inspirere de unge til å bevege seg til de delene av museet hvor selve kunsten befinner seg.

– Hvis man bare vimser rundt på egen hånd, så er det lett å bli lei. Da ender man fort opp på telefonen i en krok. Men hvis de har en hensikt når de går rundt, og kanskje får en premie til slutt, så vil det være naturlig at de blir kjent og oppdager nye steder i museet.

– Så målet er at de faktisk skal bli interessert i selve kunsten?

– Det er jo et håp, men det er ikke sikkert det skjer umiddelbart. Hvis vi får inn noen elementer som gjør at barna skifter perspektiv og skjønner at kunsten ikke bare er meningsløse streker på veggen, så har vi kommet et stykke på vei. Kanskje må man bli litt eldre før man får et bevisst ønske om å utforske kunsten videre, men vi kan sette i gang prosessen med en slik tilnærming. Vi er på et tidlig stadium, og vet ikke helt hva dette blir ennå, men det er veldig spennende å jobbe med.

Noen av ideene som kom frem på workshopen vil nå bli testet ut på skoleklasser. Deretter skal Kunstsilo videreutvikle pilotprosjekter, som også skal testes ut før en endelig beslutning tas.

More from Kunstsilo

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×