Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

Verk av Marianne Heske, Mountain of the Mind, hus i Sogn

HOME. AKO Curatorial Award 2019

arkiv Sørlandets Kunstmuseum | Utstilling
-

Verk: Marianne Heske, Mountain of the Mind (Hus i Sogn), u.å

I utstillingen HOME tar vinneren av AKO Curatorial Award, Anne Rybka, oss med på en reise gjennom nordiske hjem sett fra kunstnernes øyne, og gjør at vi kan ta et skritt tilbake og utforske vår egen oppfatning av «hjem» – enten vi assosierer det med et sted, en person eller en følelse.

«Det gode ved denne utstillingen er hvordan den kombinerer trygghet og kos, med dissonans og uro. Man befinner seg hele tiden i et spenningsrom mellom ulike kunstneriske uttrykk og ulike stemningsleier.» – Frida Forsgren, FVN.

AKTUELLE KUNSTNERE

Dag Alveng / Ola Billgren / Johanna Billing / Hanne Borchgrevink / Marianne Bratteli / Elina Brotherus / JH Engstrom / Erling Enger / Finn Ragnvald Faaborg / Sonja Ferlov Mancoba/ Henrik Finne / Kai Fjell / Else Hagen / Marianne Heske / Sigrid Hjerten / Tiina Itkonen / Gerry Johansson / Lars Laumann / Esko Männikkö / Rolf Nesch / Johannes Rian / Pentti Sammallahti / Victor Sparre / Vibeke  Tandberg / Gunnar Torvund / Mette Tronvoll / Pekka Turunen / Kåre Willy Armand Martinsen

Nå som Tangen-samlingen snart skal få et nytt hjem i Kunstsilo, utforsker utstillingen HOME hvordan nordiske kunstnere stiller spørsmål ved begrepet «hjem» i sine verk. I en verden som stadig blir mer globalisert er vår oppfatning av hjem i konstant endring, men står fremdeles sentralt for hvordan vi skaper vår identitet og som grunnlag for de minnene vi tar med oss. I den pågående verdensomspennende pandemien har mange av oss blitt konfrontert med en virkelighet der vi tilbringer mesteparten av tiden hjemme. Samtidig forårsaker naturkatastrofer og politiske kriser massemigrasjon og flukt. Verkene i HOME tar oss med på en reise, og gjør at vi kan ta et skritt tilbake og utforske vår egen oppfatning av «hjem».

Skildringer av fysiske hjem fra ulike tider og steder utgjør en stor del av Tangen-samlingen. Kunstnere som Hanne Borchgrevink bruker hjemmets ytre form som utgangspunkt for eksperimentering med former og farger. Andre, som Ola Billgren og Else Hagen, viser det vakre og fredelige i hjemmemiljøene, men tar også opp fremmedgjøringen og ensomheten man kan oppleve når man er isolert hjemme.

Portretter av familiemedlemmer, venner og fellesskap minner oss om at hjem kan være mer enn et fysisk sted. Verk av Kåre Willy Armand Martinsen og Enger Erling viser intimiteten vi føler når vi er sammen med våre kjære. Opplevelser rundt det å være forelder kan vi se i verkene av Vibeke Tandberg og Marianne Bratteli, som minner oss om utfordringene som følger med det å oppdra barn og være en familie.

Nordiske samtidsfotografer behandler også idéen om hjem i sine verk, ofte med et kritisk blikk. Elina Brotherus og JH Engström fanger en følelse av fremmedgjøring som man kan oppleve både i kjente og ukjente omgivelser, spesielt når man flytter eller mister sitt hjem. Hverdagslivet i ulike skandinaviske lokalsamfunn er representert i verk av Esko Männikkö og Tiina Itkonen. Disse fotografiene er tatt på noen av verdens mest øde steder, og er bevis på at det er mulig å skape et hjem selv i de mest utfordrende miljøer – men dokumenterer også hvordan en landlig måte å leve på forsvinner.

Kulturell identitet og tilhørighet har spilt en sentral rolle for mange nordiske kunstnere, blant annet Marianne Heske. I arbeidene sine går hun stadig tilbake til tidlige barndomsminner fra den norske bygda, som fremdeles har tydelig innflytelse på hennes kunstneriske virke.

Verkene til Rolf Nesch fremhever at menneskenes historie til alle tider har vært preget av migrasjon, enten den er frivillig eller påtvunget. I Lars Laumanns film «Season of Migration to the North» forteller aktivisten og arkitekten Eddie Esmail om sin flukt fra homofobi i sitt hjemland i Sudan, for så å oppleve at hans seksualitet og muslimske tro gjør han utstøtt i Norge. Verkene er eksempler på hvordan kunstnere har håndtert det å miste hjemmet sitt, tilpasset seg nye miljøer, og gjort stemmen sin hørt.

HOME presenterer et mangfold av verk skapt av flere generasjoner nordiske kunstnere, og er en påminnelse om at forståelsen av «hjem» er variert og høyst personlig. Begrepet har ikke bare én definisjon, men kan oppleves og tolkes på mange ulike måter. Noen finner ro og lindring ved å være i naturen eller i sitt eget lune hjem, andre har det best når de er omgitt av personene de står nærmest.

OM AKO CURATORIAL AWARD

Prisen er opprettet for å støtte og stimulere utviklingen av de kuratoriske ferdighetene til avgangselevene ved masterprogrammet Curating the Art Museum ved Courtauld Institute of Art i London. Prisen deles ut på grunnlag av utstillingsforslag som tar utgangspunkt i Nicolai Tangens store samling av nordisk modernistisk kunst innenfor alle medier. Tidligere har deltakere satt fokus på et bredt spekter av tema og perioder.

Bidragene til AKO Curatorial Award 2019, ble bedømt av en jury bestående av Martin Caiger-Smith, lederen av kuratorstudiet ved Courtald Gallery, Dr. Barnaby Wright, visedirektør ved Courtauld Gallery, Else-Brit Kroneberg, kurator ved Sørlandets Kunstmuseum, Beate Mjaaland, daglig leder i AKO Kunststiftelse og Nicolai Tangen.

OM KURATOR ANNE RYBKA

Anne Rybka avsluttet sin master i kuratering ved Courtauld Institute of Art i London i 2019. Fra tidligere har hun en bachelorgrad i kunsthistorie fra University of Glasgow. Rybka har arbeidet med flere samtidskunstutstillinger ved institusjoner som The National Gallery og Somerset House i London. I tillegg har hun publisert en rekke utstillingsanmeldelser i diverse kunsttidsskrifter og organiserte paneldiskusjoner ved Forskningsforumet hos Courtauld Institute of Art. Hun arbeider nå ved Galerie Max Hetzler, London.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×