Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

xBarn og Unge-prosjektet til Kunstsilo skal ivareta et museum på barn og ungdoms premisser. Kunst er kreativ næring for unge hjerner!
Bildet er tatt i forbindelse med workshop med ungdomsklubben Ta plass på Arkivet tidligere i år. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Tre millioner til Kunstsilos barn- og ungeprosjekt

Nyheter 21.12.2022

Kunstsilo er tildelt til sammen tre millioner kroner fra Cultiva og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør til sin satsing på barn og ungdom.

– Det var begeistring for prosjektet i styret. Søknaden var god, og viser at det er et solid prosjekt som Kunstsilo jobber seriøst med. Det er god fremdrift, og hele ledergruppa er forankret i prosjektet, sier daglig leder i Cultiva Kirsti Mathiesen Hjemdahl.

Cultiva tildelte i styremøte 6. desember to millioner kroner til Kunstsilos barn- og ungeprosjekt for 2023. I saksdokumentene heter det at «Arbeidet som gjøres gjennom å bruke tjenestedesignmetodikk fremstår som et solid og systematisk grunnlag for å kunne utvikle gode tilbud for barn og unge» og «Kunstsilo har vist både evne og vilje til å utvikle samarbeidsrelasjoner med andre organisasjoner og institusjoner i regionen, og har invitert til et regionalt nettverk for interesseorganisasjoner, bedrifter og stiftelser som arbeider med barn og unge som målgruppe.»

Les også: Slik skal Kunstsilo bli et museum for barn og unge

Kunstsilo fikk i høst også bevilget en millioner kroner fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør til satsingen på barn og unge.  Stiftelsen har intensjon om å følge opp med tilsvarende tildelinger i 2023, 2024 og 2025.

Rune Røiseland er daglig leder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og forteller at stiftelsen ble invitert til å delta i den tidlige grunnfinansieringen av Kunstsilo, og svarte med en todelt beslutning: En gave til byggingen på 5 millioner kroner, og en intensjon om å følge opp med inntil 1 million kroner i en periode på inntil fire år – dersom det ble utviklet et program som var egnet til å åpne det nye museet for grupper som tradisjonelt ikke har funnet seg til rette på denne type arenaer.

– Stiftelsen har i sin tildelingsstrategi generelt hatt et særlig fokus på unge og på arbeid som kan bidra til mindre utenforskap. Når Kunstsilo har jobbet systematisk med kartlegging og behovsanalyser for å åpne opp og aktivt engasjere unge inn i det framtidsrettede museet, svarer de opp utfordringen fra stiftelsen på en overbevisende måte. Gjennom Kunstsilo og programmet for barn og unge er vårt håp at stadig flere skal bli utfordret til medvirkning i utviklingen av morgendagens samfunn, sier han.

Les også: Kunstsilo besøker 900 elever i regionen

Kunstsilo har som mål å bli et av verdens beste museer for barn og unge. De siste månedene er det gjennomført omfattende undersøkelser om hva denne gruppen ønsker seg av det nye museumsbygget. Prosjektleder Kjersti Irgens Kuhnle sier dette om hva de nye midlene skal brukes til:

– I det siste har vi brukt tid på å planlegge tre forskjellige delprosjekter, og nå som vi har fått midler fra Cultiva og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør kan vi sette i gang med gjennomføringen etter nyttår. Alle de tre delprosjektene er utviklingsprosjekter. De tar utgangspunkt i behov og ideer fra første fase, som for eksempel «Ungdommer har behov for et sted å henge». Ungdommen etterspør en arena i sentrum der de bare kan være sammen, gjøre lekser eller slappe av med venner. I løpet av våren skal vi utforske ulike løsninger og ideer for å møte behovet, og utvikle konsepter som testes med ungdommer. Teste, justere og teste igjen blir viktig hele veien for at løsningen skal treffe best mulig.

More from Kunstsilo

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×