Tangen-samlingen

Tangen-samlingen er selve kjernen i Kunstsilo. Med over 4000 verk fra over 300 kunstnerskap er den verdens største samling nordisk kunst fra modernisme-epoken. Samlingen vokser fortsatt.

Tangen-samlingen. Sørlandets Kunstmuseum. Kunstsilo.Birger Carlsted. Nordisk modernisme
Birger Carlstedt. Still Life with Flowers (utsnitt). AKO Kunststiftelse/Tangen-samlingen

Verdens største samling av nordisk modernisme

Med både maleri, grafikk, skulpturer, tekstilverk, keramikk, kunsthåndverk, foto og konseptkunst, inkluderer Tangen-samlingen et så vidt spekter av kunst at mulighetene for å skape et rikholdig program med skiftende utstillinger rundt tema og kunstnerskap er nærmest uendelige. Interessen for samlingen er også stor internasjonalt, noe som gjør det aktuelt å låne bort og utveksle verk og utstillinger med kunstinstitusjoner over hele verden. Dette vil bidra til å gjøre innholdet i Kunstsilo enda rikere og mer mangfoldig og dynamisk.
Bildetopp: Birger Carlstedt. Still Life with Flowers (utsnitt). AKO Kunststiftelse/Tangen-samlingen

Visste du dette om Tangen-samlingen? Her er ti spørsmål og svar

Om kunstsamleren Nicolai Tangen

Det er kristiansanderen, kunstmésen, kapitalforvalteren og nåværende direktør for Norges Bank Investment Management, Nicolai Tangen, som står bak samlingen. Tangen begynte for alvor å samle kunst på 1990-tallet, og fullførte senere en mastergrad i kunsthistorie om Rolf Nesch på Courtauld Institute of History of Art. Til å begynne med fokuserte han mest på konstruktiv, abstrakt kunst. Etterhvert ble samlingen utvidet med verk fra surrealismen og ekspresjonismen. I dag består samlingen av store, sentrale kunstnerskap, men også viktige verk fra kunstnerskap som har vært neglisjert eller glemt i kunstmarkedet. Samlingen fortsetter å vokse med mål om å samle de beste nordiske verkene fra perioden 1930-1980.

I 2016 overtok AKO Kunstiftelse eierskapet for Tangen-samlingen. Med ferdigstillelsen av Kunstsilo vil Sørlandets Kunstmuseum få evigvarende disposisjonsrett. Deler av samlingen er i dag utlånt til ulike nasjonale og internasjonale museer, mens øvrige verk står på lager i Stockholm, Helsinki, Oslo og Bergen. Overføringen av samlingen skjer når Kunstsilo er ferdigstilt.


Sonja Ferlov Mancoba. Vogtere af vår arv, 1973. Foto: A.Dannevig / Sørlandets Kunstmuseum ©Sonja Ferlov Mancoba/BONO 202

Høydepunkter fra samlingen

Tangen-samlingen går i dybden av store, kjente kunstnerskap. I tillegg er det gjort et viktig arbeid med å samle verk fra kunstnere som har blitt forbigått av historien. Av norske kunstnere finner du Gunnar S. Gundersen, Zdenka Rusova, Per Kleiva, Reidar Aulie, Johs. Rian, Mette Tronvoll, Anna-Eva Bergman, Rolf Nesch, Marianne Heske, Bjørn Ransve og Ryszard Warsinski. Finske pionerer som Sam Vanni, Birger Carlstedt, Lars-Gunnar Nordström og Ernst Mether-Borgström er representert, i tillegg til en flott samling av finsk fotokunst, inkludert Elina Brotherus serie «Seabound» fra Sørlandet. Olle Bærtling, Otto Carlsund, Agnes Cleve, Ola Billgren og Sigrid Hjertén er noen av representantene for de svenske kunstnerne. De danske kunstnerne er blant annet representert ved Albert Mertz, Asger Jorn, Rita Kernn-Larsen, Vilhelm Bjerke- Petersen og Per Kirkeby.

Månedens utvalg fra Tangen-samlingen

Per Kleiva Den amerikanske angsten 1971

AKO Kunststiftelse/ Tangen-samlingen ©Per Kleiva/BONO 2021

Månedens utvalg fra Tangen-samlingen

Charlotte Wankel Ved bryggen 1930

AKO Kunststiftelse/Tangen-samlingen

Månedens utvalg fra Tangen-samlingen

Mette Tronvoll Knut Åsdam, Camille Norment 1996

AKO Kunststiftelse/Tangen-samlingen

Månedens utvalg fra Tangen-samlingen

Ola Billgren Fönster 1968

AKO Kunststiftelse/Tangen-samlingen

Månedens utvalg fra Tangen-samlingen

Rita Kernn-Larsen Skitse til Valmuen udatert

AKO Kunststiftelse/Tangen-samlingen


Siste nyheter


Presse og media


Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om Kunstsilo og/eller Tangen-samlingen.

Reidar Fuglestad, administrerende direktør:
E: reidar@skmu.no
T: +47 481 59 900

Eldbjørg Dahl, kommersiell direktør:
E: eldbjorg.dahl@skmu.no
T: +47 938 04 000

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×