Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

Sørlandets Kunstmuseum i forskningsfront

arkiv Sørlandets Kunstmuseum | pressemelding 03.04.2020

Sørlandets Kunstmuseum har fått tilslag fra Norges Forskningsråd på to offentlige doktorgradsstillinger i samarbeid med UiA og Fakultet for kunstfag. 

– Kunstsilosatsingen er visjonær og derfor ambisiøs. For å kunne bli den institusjonen vi ønsker og har lovet, innebærer dette at forskning må prioriteres, sier kunstnerisk direktør ved Sørlandets Kunstmuseum, Trude Gomnæs Ugelstad.

Ved at 3 av 3 kunsthistoriske kuratorer ansatt ved museet nå skal ta doktorgrad innenfor ulike felt på samlingen vår, bidrar dette til å styrke kompetansen og dermed bygge opp kredibilitet internasjonalt. Kuratorer Frank Falch og Else-Brit Kroneberg blir altså stipendiater via forskningsrådets ordning for såkalt offentlig phd, mens kurator Karl Olav Segrov Mortensen startet på sin doktorgrad i fjor høst som fast tilsatt ved UiA og Fakultet for kunstfag.

– Fantastisk anerkjennelse

Gomnæs Ugelstad utdyper:

– Dette har vært viktig å få på plass og viser at vi er i god rute og i takt med ambisjonene til Kunstsilo. Tangen-samlingen er kvalitetsmessig spesiell og velrennomert. Internasjonalt er forskning en av forutsetningene for å kunne få til å bli attraktive og anerkjent om en samarbeidsinstitusjon. Dette er den viktigste byggesteinen Sørlandets Kunstmuseum har arbeidet for, og det er en fantastisk anerkjennelse at vi nådde til topps hos Forskningsrådet. Jeg er stolt av både museet og ikke minst kuratorene som nå kommer i forskningsfront.

Styrker samarbeidet

Også ved Universitetet i Agder vekker tildelingen begeistring.

– Fakultet for kunstfag gleder seg stort over tildelingen av to nye stipendiater knyttet opp mot Sørlandets Kunstmuseum (SKMU). Det å se at samarbeidet mellom SKMU og Fakultet for kunstfag gir slike resultater motiverer for videre felles løft.

Spesielt gledelig er det at tildelingene kommer i en tid hvor mange innenfor kunst- og kulturfeltet nå opplever krevende dager. Tildelingen vil ikke bare bidra til å styrke arbeidet til SKMU og etableringen av Kunstsilo, det vil også bygge robusthet i kunstfeltet mer langsiktig både regionalt og nasjonalt, sier dekan Marit Wergeland Yates.

Nyopprettet forskningsgruppe

De tre stipendiatene blir tilknyttet den nyopprettede forskningsgruppa Modernism(s) ledet av Frida Forsgren på Fakultet for Kunstfag. Forskningsgruppa er opprettet som en del av samarbeidsavtalen mellom de to institusjonene for å styrke forskningskompetansen på modernismen som epoke og prosjekt. Gruppa er unik i norsk sammenheng fordi den kombinerer erfaringer og tilnærminger fra praksisfeltet, med teoretiske perspektiver fra akademia.

_

Kontakt

Trude Gomnæs Ugelstad, kunstnerisk direktør ved Sørlandets Kunstmuseum

+ 47 915 30 472 / trude@kunstsilo.no

More from Kunstsilo

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×