Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

Sidsel Westbø

Sidsel Westbø, Sluttspill, 1977. © Sidsel Westbø / BONO 2023.

Sidsel Westbø  

NO 1943-  

Sluttspill  

1977  

Silketrykk 

Tangen-samlingen  

Westbø tok sin utdanning ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i årene 1962-1970, da med hovedvekt på maleriet. Det var først i løpet av det siste året i studietiden hun fattet interesse for grafikk da hun fulgte undervisningen i Arne Malmedal sin grafikk-klasse. Siden har hun utelukkende jobbet med grafikk som medium.  

I 1970-årene var silketrykket en forholdsvis ny teknikk i norsk sammenheng og aktuell for flere kunstnere, og det var denne hun først begynte å jobbe med. Til forskjell fra de politiske orienterte kunstnerne på 70-tallet var det ikke silketrykkets mulighet til å løfte frem et politisk budskap som først og fremst opptok henne, men hvordan hun kunne jobbe i et stramt geometrisk formspråk. Silketrykk er en egnet teknikk til å fremstille geometriske former i jevne fargefelt, og muliggjorde en unik presisjon.    

Til tross for at Westbø har jobbet i et nonfigurativt formspråk henter hun ofte inspirasjon fra konkrete inntrykk, gjerne fra sin egen hverdag. Når vi nå ser på dette verket ser vi et landskap som går innover i seg selv. Et rutenett i perspektiv inn mot en øde horisont. Tittelen leder tankene mot den tiden det er skapt, et sluttspill, men over hva? Kanskje var det tidens atomtrussel i forbindelse med den kalde krigen Westbø tenkte på da hun lagde det. På slutten av 1970-tallet hadde den spenningen økt mellom de to verdensmaktene USA og Sovjetunionen, og frykten for atomkrig var stor verden over. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×