Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

Chrix Dahl

Chrix Dahl, Den døde by – atomtid, 1961. © Chrix Dahl / BONO 2023.

Chrix Dahl  

NO 1906-1994  

Den døde by – atomtid  

1961  

Mykgrunns- og sukkerakvatintsetsing           

Tangen-samlingen 

Dahl tok sin utdanning ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) i 1924-25, senere Statens Kunstakademi 1929-32. I tiårene etter andre verdenskrig ble han en viktig skikkelse i norsk kunstliv som overlærer ved SHKS sin radérklasse fra 1946-74. Her hjalp han frem etterkrigstidens mange kunstnere som kom til å jobbe med grafikk, og bidro til den oppblomstringen grafikken fikk i 1950-70-årene.  

Dette verket referer til den overhengende atomtrusselen som den kalde krigen førte med seg i perioden 1945-1990. Etter andre verdenskrig sto USA og Sovjetunionen igjen som de to største verdensmaktene, og deres interessekonflikter skapte uro verden over. Selv om det ikke brøt ut direkte krig mellom landene, førte det økte konfliktnivået til en massiv våpenutrustning og trussel om bruk av atomvåpen. Dahl sitt verk tegner et dystopisk bilde på hva denne trusselen kan medføre, en død by utslettet for alt liv.     

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×