Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

Pressemelding(arkiv): Stortstilt samarbeid mellom Universitetet i Agder og Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo

arkiv Sørlandets Kunstmuseum | pressemelding 14.09.2018

Tangen-samlingen er kompleks, bred, massiv og variert- og i stadig vekst. Nesten halve samlingen til nå er fra de nordiske landene utenfor Norge, og utgjør dermed både en viktig og voksende del.

– At den nordiske delen av samlingen vokser så mye er selvsagt svært gledelig og spennende, men krever også en annen kompetanse på sikt enn hva vi besitter ved museet og i flere kunstmiljøer i Norge i dag. Vi kommer til å være etterspurt på det internasjonale museumsmarkedet i langt større grad enn i dag, og kan få til fantastiske samarbeid med andre samlinger av stor interesse for besøkende. Dette fordrer at også museet utvider sine samarbeidskretser både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier direktør Reidar Fuglestad.

– Vi fant det helt naturlig at UiA måtte bli en av våre hovedsamarbeidspartnere på den faglige siden. Ikke bare kunstfaglig, men også som en del av samfunnsutviklingen på flere områder.

Tar lederposisjonen

Dekan ved UiA, Marit Wergeland-Yates, er strålende fornøyd med å kunne følge Kunstsiloprosjektet enda tettere:
– Vi har alltid hatt et godt og nært samarbeid med Sørlandets Kunstmuseum. Flere av våre studenter har praksis der, og vi samarbeider om formidling og forskning.

– Det er utrolig spennende det som skjer rundt Kunstsiloen og den omfattende samlingen av nordisk modernisme. Vi vet at andre institusjoner rundt om i landet står i kø for å posisjonere seg innenfor et fagområde hvor ikke bare nøkkelen til, men også hele skattekisten ligger midt i hjertet av Kristiansand. Derfor ønsker vi nå å gjøre satsninger som gjør at vi utvide forskningskompetanse og kan ta en faglig posisjon innen dette feltet. Det er helt naturlig og ikke minst viktig at vi nå smir mens jernet er varmt, sier Wergeland-Yates.

Nå lyses det om kort tid ut to stipendiatstillinger som har fokus ulike områder som berører nordisk modernisme og formidling av kunst.
Sørlandets Kunstmuseum svarer med at de da ønsker å søke Forskningsrådet om to såkalte offentlige phd-stillinger for å speile satsingen fra Fakultet for Kunstfag ved UiA.

– Når fakultetet for kunstfag på UiA nå bidrar med dette, er dette begynnelsen på å bygge opp et sterkere forsknings- og fagmiljø innad i Sørlandets Kunstmuseum og i regionen i samarbeid med UiA og som vil løfte Kunstsiloprosjektet til å bli akkurat hva vi ønsker. Kunstsiloens omfang vil også bety mye for samfunnsutviklingen for øvrig. Levekår, arbeidsplasser, digitalisering og innovasjon, inn i undervisning, fritidstilbud og så mye annet, sier en begeistret Fuglestad.

Kontaktpersoner:

Dekan Marit Wergeland-Yates
Tlf. 99 69 57 08 / mail marit.wergeland-yates@uia.no

Adm. dir ved SKMU/Kunstsilo Reidar Fuglestad
Tlf. 48 15 99 00 / mail reidar@skmu.no

More from Kunstsilo

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×