Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

Fra venstre: Nicolai Tangen, Arvid Grundekjøn, Inger Skeie Hansen, Else Brit Kroneberg (vara for Adriana Ruiz), Stein Olav Henrichsen, Stina Skeie, Heidi Sørvig, Kenneth Hansen (Økonomisjef v/SKMU) og Reidar Fuglestad (adm.dir. v/SKMU). Bård Nylund var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Kjell Inge Søreide/Sørlandets Kunstmuseum.
Styret og ledelsen ved Sørlandets Kunstmuseum som vedtok å igangsette byggingen av Kunstsilo. På bildet fra venstre: Nicolai Tangen, Arvid Grundekjøn, Inger Skeie Hansen, Else Brit Kroneberg (vara for Adriana Ruiz), Stein Olav Henrichsen, Stina Skeie, Heidi Sørvig, Kenneth Hansen (Økonomisjef v/SKMU) og Reidar Fuglestad (adm.dir. v/SKMU). Bård Nylund var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Kjell Inge Søreide/Sørlandets Kunstmuseum.

Pressemelding(arkiv): Kunstsilo igangsettes

arkiv Sørlandets Kunstmuseum | pressemelding 21.06.2019

Vedtak om Kunstsilo i styret ved Sørlandets Kunstmuseum

Styret ved Sørlandets Kunstmuseum har foretatt en gjennomgang av saksdokumentasjonen knyttet til Kunstsiloprosjektet og har drøftet risikoelementene knyttet til prosjektet. Styret vurderer det slik at det foreligger et godt beslutningsgrunnlag for vedtak.

Vedtak:

Styret beslutter at byggeprosjekt Kunstsilo igangsettes i henhold til forelagte planer, herunder budsjett og fremdriftsplan.
Styret gir styreleder og daglig leder fullmakt til å inngå avtale med entreprenør og andre aktører vedrørende byggeprosjektet og finansieringen av denne. 

– Vi er veldig fornøyd med at vi har fått på plass fullfinansiering av prosjektet gjennom de vedtak som er gjort blant alle offentlige og private samarbeidspartnere. Kunstsilo kan få stor betydning for samfunnsutviklingen i sørlandsregionen og berike livene til de som bor her og de besøkende sier styreleder Stein Olav Henrichsen ved Sørlandets Kunstmuseum.

– Både økonomisk og kulturelt vil dette ha stor verdi for regionen. Gaven fra Nicolai Tangen og AKO Kunststiftelse gjør Sørlandets Kunstmuseum til en viktig aktør i nasjonalt og internasjonalt kunstliv.  Det vil få stor betydning for kunstliv og reiseliv på Sørlandet, fortsetter han.

Se oversikt over styret og vararepresentanter

Om Sørlandets Kunstmuseum / Kunstsilo

Sørlandets Kunstmuseum driver museumsvirksomhet innen visuell kunst. Museet forvalter sine kunstsamlinger, i tillegg til å satse på temporære utstillinger med relevans og aktualitet – herunder også samtidskunst. Sørlandets Kunstmuseum holder i dag til i Skippergata i Kristiansand, men skal flytte til Kunstsilo som er under planlegging på Odderøya i Kristiansand. En vernevereverdig kornsilo fra 1935 blir ombygget til Kunstsilo.

Kunstsilo blir et kulturelt opplevelsessenter integrert i et miljø bestående av Kilden, Kulturskolen, Vest-Agder Museet og kunstnerkolonien på Odderøya. Kunstsilo skal videreføre satsningen på temporære utstillinger og samtidskunst – og samtidig forvalte og formidle samlingene til Sørlandets Kunstmuseum og Tangen-samlingen.

Les mer om Kunstsilo, og om finansieringen

For ytterligere informasjon:

Reidar Fuglestad, administrerende direktør for Sørlandets Kunstmuseum / Kunstsilo
E-post: reidar@skmu.no / mobil 481 59 900

More from Kunstsilo

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×