Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

Kunstsilo er Vertskap for Europakonferanse om demokrati og menneskerettigheter i Kristiansand under Europadagen

Pressemelding (arkiv):Vertskap for Europakonferanse om demokrati og menneskerettigheter

arkiv Sørlandets Kunstmuseum | pressemelding 18.03.2021

Kristiansand samarbeider med Europarådet om internasjonal konferanse om demokrati og menneskerettigheter. Konferansen finner sted i Kristiansand 5. mai og er den andre i rekken av sitt slag.

Kristiansand kommune har inngått en avtale med Universitetet i Agder, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Kilden teater og konserthus, Sørlandets kunstmuseum / Kunstsilo og Cultiva om et langsiktig samarbeid om å virke for dette formålet.

Torsdag 18. april lanserte samarbeidspartnerne programmet for konferansen 2021. Europas fremste eksperter innen demokrati og menneskerettigheter deltar under konferansen i Kristiansand. Hovedtema for konferansen er ytringsfrihet og bekjempelse av hatefulle ytringer. Konferansens hovedtaler er Presidenten i Den europeiske Menneskerettsdomstol i Strasbourg, Robert Spano. Blant øvrige deltakere er også Generalsekretær Christophe Deloire fra Reportere uten grenser, Paris.

– Europakonferansen er ledd i en omfattende satsning i Kristiansand for å fremme demokrati og menneskerettigheter. Vi har sett det som særlig viktig å sette søkelys på ytringsfriheten, som er av avgjørende betydning for at demokratiet skal fungere. Nettopp ytringsfriheten er blitt et av de mest aktuelle temaene i vår tid. Mange er engstelige for utviklingen med hatefulle ytringer, og spør seg hvor grensene går. Skal alt være tillatt, når mange tviler på om de orker å stå i det, og kanskje trekker seg tilbake fra deltakelse i viktige samfunnsoppdrag? Eller at minoriteter og folkegrupper stigmatiseres. Er ikke nettopp menneskerettighetene til for å verne de svake? sier ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland.

Gjennom sitt planarbeid har Kristiansand kommune vedtatt at Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter skal holdes hvert år på Europadagen 5. mai, som et ledd i et langsiktig arbeid for å støtte demokrati og menneskerettigheter. Dette er i tråd med kommunens mål om å være en internasjonalt orientert kommune som søker samarbeid med viktige internasjonale samarbeidspartnere.

Les mer om foredragsholderne her 

Bilder av foredragsholdere finner du her (Se under Europakonferansen 2021)

Ordfører Jan Oddvar Skislands innledning til konferansen finner du her

Kontakt for media:

Øyvind Lyngen Laderud, Oyvind.Laderud@kristiansand.kommune.no

Internasjonal koordinator og rådgiver

+47 47 64 84 92

Kristin Wallem Timenes

Kommunikasjonsrådgiver, Kristiansand kommune

Tlf.: 95 04 21 17

Reidar Fuglestad, reidar@skmu.no

Administrerende direktør, Sørlandets Kunstmuseum / Kunstsilo

+ 47 481 59 900

Les Reidar Fuglestads tale under Europakonferansen 2022

More from Kunstsilo

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×