Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

samarbeidsavtale mellom Kunstsilo og Palmesus

Pressemelding (arkiv): Intensjonsavtale mellom Palmesus og Sørlandets Kunstmuseum / Kunstsilo

arkiv Sørlandets Kunstmuseum | pressemelding 28.06.2019

KRISTIANSAND, 28.06.19. En intensjonsavtale er inngått mellom Palmesus og Sørlandets Kunstmuseum / Kunstsilo. Avtalen legger grunnlaget for et langsiktig strategisk samarbeid.

Det er planlagt å samarbeide innenfor følgende hovedområder:

Nye publikumsopplevelser

–Vi er veldig fornøyd med at vi har fått på plass en intensjonsavtale med Palmesus. Vi jobber med den digitale transformasjon i Sørlandets Kunstmuseum fram mot Kunstsilo. Innen den digitale teknologiske utviklingen er nye publikumsopplevelser og digital kunst sentrale satsningsområder for oss, sier administrerende direktør Reidar Fuglestad ved Sørlandets Kunstmuseum.

Elektronisk musikk og digital kunst

– Intensjonsavtalen mellom Sørlandets Kunstmuseum / Kunstsilo og Palmesus er kunstnerisk spennende. Dette samarbeidet sett i sammenheng med vår fagsatsning sammen med institutt for rytmiske fag ved UiA innen elektronisk musikk, kan gi regionen en unik posisjon innen elektronisk musikk og digital kunst, sier Leif Fosselie, administrerende direktør for Palmesus AS.

Spektakulær lysportal

Palmesus og Sørlandets Kunstmuseum / Kunstsilo starter samarbeidet under årets Palmesus ved å gi festivaldeltakere adgang til kunstmuseet – og hvor den felles satsningen synliggjøres ved å sette opp en 100 meter lang, 6 meter bred og 4 meter høy lysportal på festivalområdet.

Sørlandets Kunstmuseum /Kunstsilos digitale satsning

Palmesus og Sørlandets Kunstmuseum / Kunstsilo planlegger å erstatte intensjonsavtalen med en strategisk samarbeidsavtale innen utgangen av 2019.

– I tillegg til samarbeidet mellom Palmesus og kunstmuseet er vi tilknyttet prosjektet USUS Art Access som er en klynge av kunst og kulturbedrifter på Sørlandet som jobber med digital utvikling. Vi har også bidratt til å løfte frem behovet for digitalisering på et nasjonalt nivå, gjennom å være bidragsyter til det regjeringsutnevnte samarbeidsutvalget for reiseliv og kultur, sier Fuglestad.

Om Sørlandets Kunstmuseum / Kunstsilo

Sørlandets Kunstmuseum driver museumsvirksomhet innen visuell kunst. Museet forvalter sine kunstsamlinger, i tillegg til å satse på temporære utstillinger med relevans og aktualitet – herunder også samtidskunst. Sørlandets Kunstmuseum holder i dag til i Skippergata i Kristiansand, men skal flytte til Kunstsilo som er under planlegging på Odderøya i Kristiansand. En vernevereverdig kornsilo fra 1935 blir ombygget til Kunstsilo.

Kunstsilo blir integrert i et miljø bestående av Kilden, Kulturskolen, Vest-Agder Museet og kunstnerkolonien på Odderøya. Kunstsilo skal videreføre satsningen på temporære utstillinger og samtidskunst – og samtidig forvalte og formidle samlingene til Sørlandets Kunstmuseum og Tangen-samlingen.

Om Palmesus

Palmesus er Skandinavias største strandfest. I sommer vil strandfesten med sine arrangementer både på Bystranda, Tresse, Festningen og Torvet samle over 60 000 mennesker. Et av Palmesus sine hovedmål for fremtiden er å bli Europas mest teknologisk avanserte festival. Gjennom å tilby publikum mer spektakulære opplevelser ved hjelp av digital kunst kommer Palmesus ett skritt nærmere dette målet.

For ytterligere informasjon:

Reidar Fuglestad, administrerende direktør for Sørlandets Kunstmuseum / Kunstsilo

E-post: reidar@skmu.no / mobil 481 59 900

Leif Fosselie, administrerende direktør for Palmesus AS

E-post: leif@palmesus.com / mobil 928 09 180

More from Kunstsilo

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×