Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

Fra venstre: Marie Theresie Sørensen (kommunikasjonssjef Kilden Teater og Konserthus), Sunniva Whittaker (rektor ved UiA), Jan Oddvar Skilsand (ordfører i Kristiansand), Børn Magnus Berge (visegeneralsekretær i Europarådet), Reidar Fuglestad (adm. dir. SKMU/Kunstsiloen), Kirsti Mathiesen Hjemdal (daglig leder i Cultiva) og Kristine Sødal (direktør for ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter). Foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune.
Fra venstre: Marie Theresie Sørensen (kommunikasjonssjef Kilden Teater og Konserthus), Sunniva Whittaker (rektor ved UiA), Jan Oddvar Skilsand (ordfører i Kristiansand), Børn Magnus Berge (visegeneralsekretær i Europarådet), Reidar Fuglestad (adm. dir. SKMU/Kunstsiloen), Kirsti Mathiesen Hjemdal (daglig leder i Cultiva) og Kristine Sødal (direktør for ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter). Foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune.

Pressemelding ( arkiv): Inngår langsiktig samarbeid med Europarådet

arkiv Sørlandets Kunstmuseum | pressemelding 25.08.2021

En ny, langsiktig samarbeidsavtale med Europarådet gir institusjoner på Sørlandet nye muligheter til å sette demokrati, ytringsfrihet og menneskerettigheter på agendaen i årene fremover. Sørlandets Kunstmuseum utgjør sammen med fem andre institusjoner et partnerskap som mandag signerte den nye avtalen.

To år på rad har Kristiansand arrangert en Europakonferanse om demokrati og menneskerettigheter i samarbeid med Europarådet.

Kristiansand er nå den første og foreløpig eneste byen i Europa som har signert en arrangementsavtale med Europarådet. Dette sikrer at Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter blir en årlig begivenhet.

I tillegg til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo er de andre partnerne i samarbeidet Kristiansand kommune, Universitetet i Agder, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Stiftelsen Cultiva og Kilden teater- og konserthus.

For Sørlandets Kunstmuseum/ Kunstsilo er et slikt samarbeid både velkomment og relevant:

– Tangen-samlingen er verdens største kunstsamling av nordisk modernisme, med alle nordiske land bredt representert. For oss blir derfor de nordiske verdier som blant annet demokrati, ytringsfrihet og likestilling, og kunstens rolle i disse, essensielt å formidle internasjonalt. Det er derfor viktig for oss å delta i dette samarbeidet med Europarådet. I det kan vi ytterligere nå fram internasjonalt med interessante debatter og sette fokus på nordiske verdier, sier administrerende direktør ved Sørlandets Kunstmuseum og Kunstsilo Reidar Fuglestad.

Europakonferansen har nå blitt arrangert to år på rad. Den nye avtalen sikrer at Europarådet blir en fast medarrangør fremover, og dermed kan bistå Kristiansand med foredragsholdere og programarbeid. Avtalen åpner også opp for at samarbeidet kan utvides til å omfatte andre aktiviteter og prosjekter som kan fremme demokrati og menneskerettigheter.

Museum som ytringsarena

Fuglestad poengterer at museer er en naturlig del av infrastrukturen som tilrettelegger for demokrati og ytringsfrihet, i sin rolle som samfunnsaktør og dannelsesarena.

– Museer er internasjonalt anerkjent for sin troverdighet og bør være i stand til å adressere frihet til ytringer i trygge omgivelser som en offensiv satsning. Kunstsilo satser spesielt mot barn og unge på dette feltet. Det er naturlig å ha ulike syn, det er demokrati å ytre sitt syn og respektere andres syn som er avvikende for ditt eget, sier Fuglestad.

Les Reidar Fuglestads kronikk om museer som arena for ytringsfrihet, meningsdannelse – og brytning.

Samarbeidsavtalen åpner også for at Europarådet kan inngå avtaler med hver av de øvrige institusjonene i byen som har gått sammen med Kristiansand kommune om å arrangere den årlige Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter.

Partnerne er Universitetet i Agder, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Stiftelsen Cultiva, Kilden teater- og konserthus og Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo.

Les mer om samarbeidet på Kristiansand kommunes nettsider.

More from Kunstsilo

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×