Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

Opp i museenes eliteserie

Nyheter 16.12.2021

Når Kunstsilo åpner rykker Sørlandets kunstmuseum opp i den aller øverste divisjonen. Derfor investerer vi i mer kompetanse, økt innovasjon og flere arbeidsplasser.

Kronikk av administrerende direktør Reidar Fuglestad, på trykk i Fædrelandsvennen 15.12.2021.

Museene kan og bør bli en av de nye samfunnsarenaene, hvor nye ytringsformer finner sted og verden speiles på andre måter enn man er vant til. Digitalisering, nye former for kunstformidling, nye typer arrangementer og nye typer publikumsarealer er derfor helt essensielle satsningsområder for Kunstsilo. Dette skal vi få til ved å involvere brukerne i vår utvikling.

Det moderne museet er mye mer enn bilder på en vegg. Det skal inneholde noe for alle. Det skal romme kunstopplevelser på høyt nivå, men også tilbud for de som ikke har en dyp interesse for dette. Vi jobber hver dag for at Kunstsilo skal bli et slikt museum. Kunsten skal til folket, men folket skal også til kunsten. Da må den gjøres relevant og innbydende, ikke fremmed og skremmende. Man skal føle seg velkommen i Kunstsilo, uavhengig om man har noen som helst erfaring med kunst eller ei.

Vi tror at digital formidling vil bidra til å gjøre kunst tilgjengelig for et større publikum. I høst har vi hatt et omfattende digitalt testprosjekt med Reidar Aulies bilde «Tivoli» fra 1935, som vi har detaljfotografert med robot.  Disse bildene ble vist digitalt i et utstillingsrom, samtidig som et tilhørende lydspor ble formidlet over høyttalerne. Dette gir en helt unik måte å oppleve et kunstverk på, og dessuten økt innsikt i både motivet, kunstneren og tidsbildet. På dette området ligger vi langt fremme i løypa, og det har vi tenkt å fortsette med. Når Kunstsilo åpner vil digital formidling få en sentral plass i det nye museumsbygget.

Vår digitale satsing og kompetanse har også vært et viktig element i samarbeidsprosjektet Palmesus Classics. Sammen med Kilden og Palmesus har vi skapt en arena hvor klassisk musikk, pop og moderne kunst forenes i ett uttrykk. Dette var en stor suksess i Kilden i november og denne typen kollaborasjoner vil vi gjøre mer av. Kunstsilos beliggenhet i et kulturkvartal med flere prominente kulturinstitusjoner som naboer, gir enestående muligheter for videre brobygging. Dette tror vi vil åpne nye og spennende dører for publikum.

Reidar Fuglestad, administrerende direktør Sørlandets kunstmuseum/Kunstsilo. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

En annen ting som kreves for å ta steget opp i eliteserien er forskning. Tre av våre kuratorer samt en ekstern person er nå i gang med å ta doktorgrad innenfor ulike felt av kunstsamlingen vår. Dette vil øke museets kompetanse betydelig, og i tillegg bidra til å bygge opp kredibiliteten vår utover Norges grenser. Vi jobber for å knytte tette bånd med internasjonale museer, og forskning er en av forutsetningene for å bli anerkjent som samarbeidsinstitusjon.

Kunstsilo åpner dørene i 2024, og i mellomtiden er byggeprosjektet på silokaia verdiskapning i seg selv. I vinter begynner rivingen inne i siloen, og deretter skal de nye sidebyggene påbegynnes. Det betyr enda flere arbeidsplasser. Mot slutten av byggefasen vil det være mellom 100 og 150 personer i arbeid ved siloen.

På Buråsen i Sørlandsparken skjer det også spennende ting. Her bygges det nå et magasin for lagring, konservering og digitalisering av kunsten vår. Et slikt magasin er en forutsetning for en faglig og sikkerhetsmessig forsvarlig drift av museet. Tangen-samlingen har vokst fra 1100 til 4500 verk de siste seks årene, og vi ønsker å skape næring gjennom utlånsaktivitet – både fysisk og digitalt. Tangen-samlingen er verdens største samling av nordisk modernisme og vi får allerede mange henvendelser om utlån fra store europeiske museer.

Magasinet på Buråsen ferdigstilles i juli 2022.

Det er velkjent at vi ønsker å bli blant de aller beste til å formidle kunst til barn og unge. Det er et pågående prosjekt. Vi skal også være en arena for trygg ytring for unge, hvor barn kan lære å si sin mening, lære å diskutere og lære å være uenige – med utgangspunkt i kunsten. Separate verksteder eller tilrettelagte pedagogiske tilbud skal være integrert i utstillingene.

Bruk av ytringsfriheten fordrer også at man har lov til å snakke, og det skal også gjelde for Kunstsilo. Skal vi berede grunnen for fremtidens meningsbrytning, debatt og samfunnsengasjement må vi satse skikkelig og inderlig på barn og unge. De er tross alt fremtiden.

More from Kunstsilo

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×