Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

Dialogmøte på Biscenen på Teateret- Fra venstre ordstyrer Angjerd Munksgaard. Trude Gomnæs Ugelstad, Jan Bang, Peder Horgen, Erlend Helling-Larsen og Agnes Repstad. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Kunstsilos dialogmøte: – Vi skal være modige og mangfoldige, og samarbeide bredt

Nyheter 13.09.2022

Tirsdag kveld inviterte Kunstsilo til dialogmøte og presentasjon av kunstnerisk strategi. Rundt 150 aktører fra kunst- og kulturfeltet var påmeldte.

Så var endelig kunst på agendaen. Det har vært etterlyst fra flere hold, og tirsdag kveld presenterte Kunstsilos kunstneriske direktør Trude Gomnæs Ugelstad museets foreløpige kunstneriske strategi på Teateret. Etterpå var det åpent for ulike kulturaktører til å ytre sin mening om hva Kunstsilo bør være for regionen.

– Det var et positivt og interessant møte, hvor vi forhåpentligvis fikk svart på en del spørsmål og oppklart noen ting det var usikkerheter rundt. Så er det utrolig inspirerende at så mange ytrer ønske om å samarbeide med oss. Det gjør at jeg som kunstnerisk direktør virkelig ser muligheter både i og rundt Kunstsilo. Vi ønsker å ha en viktig rolle i lokalsamfunnet, og da må vi gå i dialog med de som ønsker å snakke med oss. Vi skal være modige og mangfoldige, og vi skal samarbeide bredt, sier Ugelstad i etterkant av arrangementet.

Må ha skyhøye ambisjoner

Trude Gomnæs Ugelstad og Jan Bang. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Ugelstad sa blant annet i sin presentasjon av kunstnerisk strategi at Kunstsilo skal ha den største samlingen av nordisk modernisme, være ledende på samling av nordisk og nasjonalt kunsthåndverk, og være et hovedsete for samling av regionale kunstnere.

– Kunstsilo skal også være et ledende museum innen digital formidling, og ha forskningsprosjekter av topp internasjonal kvalitet, konstaterte hun.

Daglig leder for Agder kunstsenter, Agnes Repstad, var tydelig på sine forventinger til Kunstsilo.

– Vi håper selvfølgelig at Kunstsilo har ambisjoner om å vise utstillinger med de største internasjonale kunstnerne. De kunstneriske ambisjonene mener vi skal være skyhøye. Selv om vi er en liten by i internasjonal målestokk, må vi sikte mot stjernene. Vi forventer også å se jevnlige utstillinger med profesjonelle kunstnere på Agder. Det vil gi både gi publikum tilgang til relevant kunst fra landsdelen, men vil også bidra til å løfte kunstnerskap i landsdelen. Og så er det viktig at det profesjonelle kunstmiljøet på Agder føler tilknytning til Kunstsilo, sa hun under arrangementet.

Setter sammen kunstformer

Erlend Helling-Larsen og Agnes Repstad.. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Jan Bang er kunstnerisk leder for Punktfestivalen, som har hatt et langt samarbeid med museet. Bang ytret et ønske om få til flere audiovisuelle samarbeid, mens Peder Horgen, som er daglig leder i Scenekunst Sør, konstaterte at Kunstsilo også vil få rom som kan brukes til produksjon av scenekunst. Han påpekte også at plasseringen ved siden av Kilden bør kunne utnyttes.

– Det er fagfelt som snakker ganske ulikt, men har mange overlappende fenomener likevel. Jeg tror at det ligger mange muligheter i skjæringspunktet mellom disse feltene. Det håper jeg, med to flaggskipinstitusjoner side om side, at vi vil få se. Man burde jo lage en festival sammen, sa Horgen. Og Ugelstad kunne bekrefte at det allerede er dialog med Kilden om hvordan de to intuisjonene kan utnytte hverandres tekniske og praktiske kunnskap.

– Vi er opptatt av å formidle kunst på en måte som er interessant og viktig, og vi tror at det å sette flere kunstformer sammen er veldig spennende for publikum, sa hun fra scenen

Vilje til å lytte

Kunstner Jan Freuchen. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Kunstner Jan Freuchen har blant annet gjennom kronikker i Fædrelandsvennen vært kritisk til det han mener er manglende fokus på faglighet hos Kunstsilo. Etter dialogmøtet sier han at det viktigste er viljen til å lytte.

– Jeg er ikke sikker på om jeg fikk så mange gode svar på de mest presserende spørsmålene, men det viktigste jeg tar med meg tilbake er at det åpenbart er en del vilje til å høre på hva vi som er utøvende kunstnere synes, og ta våre innspill til etterretning.

– Hva er dine forventninger til Kunstsilo?

– Jeg forventer skyhøy faglighet og kuratorer som følger med på hva som er akutt og relevant, og løfter det fram, sier Freuchen.

Flere dialogmøter

På spørsmål fra salen om hva man skal gjøre for å samle kunstmiljøet, svarte Ugelstad at dialogmøtet på Teateret var et viktig steg.

– At det vil bli flere dialogmøter fremover er helt sikkert, men akkurat formatet på det vet vi ikke ennå. Det er viktig at vi kan svare ut en del spørsmål som finnes der ute, og senke terskelen for videre dialog – også uformelt. Vi trenger å ha disse innspillene med oss når vi legger veien videre, sier hun.

Ugelstad presenterte også noen av museets kommende kunstfaglige prosjekter. Museet flytter inn i Kunstsilo i oktober 2023, men mye vil også skje i mellomtiden. 21. oktober åpner utstillingen «Hvem eier morgendagen?» på Lillesand Kunstforening. Utstillingen er en del av en større vandreutstilling produsert av Kunstsilo, og viser et utvalg politisk kunst fra Tangen-samlingen.

Dialogmøtet på Teateret var en del av et bransjetreff som ble arrangert i regi av Kulturdirektøren i Kristiansand kommune. 

More from Kunstsilo

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×