Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

Kunstsilo fikk 900.000 av Cultiva til digital utvikling

Nyheter 25.10.2022

Pengene skal brukes til å produsere omsluttende digital formidling av kunst fra museets samling.  

I styremøte 18. oktober 2022 tildelte Cultiva 10 millioner kroner til 22 av søknadene til utlysningen «Cultiva Digital år 2 // Digital transformasjon». Kunstsilo ble tildelt 900.000 til «digitalisering av samling og formidlingsopplevelser».

– Dette er andre år vi får midler fra Cultiva. Første gang fikk vi midler til innkjøp av roboten vår og gigadigitaliseringen vi snart skal i gang med. Denne gangen skal pengene brukes på det som kalles omsluttende digital formidling til Kunstsilo, forteller Kunstsilos digitale rådgiver, Torill Haugen.

Fra Kunstsilos digitale formidling av Reidar Aulies «Tivoli».

Omsluttende digital kunstformidling innebærer animasjon og 3D-teknologi i et multimediaformat. I Kunstsilo vil det være mulig for publikum å «gå inn i» et kunstverk i en egen sal for denne type formidling. En slik arena åpner for mange muligheter.

– Dette rommet er et veldig godt utgangspunkt, og vi er spente på hva vi kan få til der. Foreløpig er omsluttende produksjoner en utvikling som museene ikke har kommet helt inn i ennå. Det er mange kommersielle aktører som har produsert ting uten å tenke så mye på rettigheter. Kanskje har de tatt seg litt store friheter når de har jobbet med et verk, og gjort det om til noe helt annet enn det i utgangspunktet var. Vi ønsker å se på dette med et kritisk blikk. Hva er det vi kan stå inne for, og hvordan kan vi jobbe med dette på en god og fornuftig måte, sier Haugen.

Kunstsilo er i tett dialog med opphavsrettsorganisasjonen BONO og andre rettighetshavere for å løse dette på best mulig måte.  

– Det er avgjørende å ivareta kunstens egenverdi, og vi er tydelige på at vi her jobber med digital formidling – vi skaper ikke en utstilling. Vi skal alltid gjøre en slik digital formidling i sammenheng med at vi viser selve verket, slik at opplevelsen av verket og av formidlingen forsterker hverandre. Vi har gjort testproduksjoner med midler fra Kulturrådet tidligere. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på denne testproduksjonen, både fra barn og vårt mer etablerte publikum. Det ga mersmak til å satse videre. Nå har vi fått midler både fra Kulturrådet og Cultiva til å sette i gang en sånn produksjon på bakgrunn av våre erfaringer, sier Haugen.

More from Kunstsilo

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×