Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

Kunstsilo Kulturskolen Knuden Kristiansand Kruse Smith

Kruse Smith tildeles kontrakten med Kunstsilo og ny kulturskole

arkiv Sørlandets Kunstmuseum | pressemelding 30.10.2018

Hovedkriterier og tilbud

Konkurransen er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse i henhold til regelverk om offentlige anskaffelser.

Ved tilbudsfristens utløp (05.10.2018) var det mottatt ett tilbud. I en situasjon hvor det er mottatt ett tilbud gir regelverket oppdragsgiver anledning til enten å avlyse konkurransen eller å tildele kontrakten til tilbyder.

— I tildelingen av denne kontrakten har vi vektlagt kompetanse og pris.  Vi er svært fornøyde med å få med oss Kruse Smith i denne krevende jobben med Kunstsilo og ny kulturskole.  Entreprenøren har solid erfaring med krevende byggeprosjekter, og vi er godt fornøyd med at de stiller med et solid lag av nøkkelpersoner som skal bidra med sin erfaring og kunnskap til å utvikle prosjektene videre, sier prosjektleder Erik Sandsmark.

Tilbudet er vurdert å være konkurransedyktig, og inneholder vilkår som om det hadde vært flere tilbydere i konkurransen. Styret i SKMU og Kristiansand Eiendom (Kristiansand kommune) har derfor sluttet seg til prosjektleders innstilling om å tildele kontrakt til Kruse Smith Entreprenør AS.

— Det er gjort en grundig vurdering av tilbudets timepriser og påslagsprosenter både av uavhengig rådgiver og Kristiansand Eiendom. Vi har fått ett tilbud som i dagens marked vurderes som konkurransedyktig, sier Sandsmark.

Kontraktsverdier totalentreprenør

I første omgang skal det gjennomføres en samhandlingsfase hvor entreprenør, arkitekt, rådgivere og byggherre skal videreutvikle prosjektene, kvalitetssikre kostnad og optimalisere fremdrift.  SKMU og Kristiansand kommune kan hver for seg velge om de etter samhandlingsfasen, vil gå videre i en byggekontrakt. Kontraktsverdien for samhandlingsfasen er på cirka 15 millioner kroner eksklusiv mva.

Kunstsilo: Total kontraktsverdi ved gjennomføring av byggeprosjektet er på cirka 385 millioner kroner eksklusiv mva. (basert på basiskostnad)

Kulturskole: Total kontraktsverdi verdi for ved gjennomføring av byggeprosjektet er cirka 185 millioner kroner eksklusiv mva. (basert på basiskostnad)

Om Kunstsilo

I det bevaringsverdige silobygget fra 1935 på Silokaia i Kristiansand, skal det skapes et regionalt kraftsentrum for kunsten og kunstnerne i Agder. Dette skal bli et museum av nasjonal betydning, og et museum som er internasjonalt synlig. Kjernen i Kunstsilo skal være samlingene til Sørlandets Kunstmuseum og Tangen-samlingen.

Om ny kulturskole

Bystyret i Kristiansand har vedtatt å lokalisere en framtidig ny kulturskole i sentrum, til Kulturkvartalet på Silokaia. Den kommunale kulturskolen underviser barn og unge i musikk, teater og visuell kunst, og det er forventet at en lokalisering tett på Kilden og Kunstsilo vil skape positive synergier mellom institusjonene.

Kontakter for media:

Erik Sandsmark, Prosjektleder.
Mobil: 930 31 111

Kontaktpersoner byggherrer:

SKMU/Kunstsilo
Adm. dir. Reidar Fuglestad
Mobil: 481 59 900

Kristiansand Eiendom (Kristiansand kommune)
Prosjektansvarlig Bengt Aspevik
Mobil: 901 42 641

More from Kunstsilo

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×