Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

– Jeg kan jo ikke gi meg når det mest spennende gjenstår

Bak lukkede dører 21.03.2023

I april har Reidar Fuglestad vært Kunstsilo-direktør i seks år, og i mars ble det kjent at åremålet er forlenget ut 2024. Vi har tatt en prat med ham om status på prosjektet – og veien videre.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan det utvikler seg her. Det blir et spektakulært bygg, med mange flotte utstillingsarealer, sier Fuglestad.

Han står på toppen av siloen, og nyter den fantastiske utsikten. Kunstsilo-sjefen har nærmest løpt opp trappene, med journalist og fotograf halsende etter.

– Jeg har jo gått her noen ganger, så formen begynner å bli god, smiler han.

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Humøret er godt, etter at kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen uttalte at hun vil gjøre alt hun kan for at Kunstsilo skal få driftstilskuddet som trengs for å åpne som planlagt.

– Møtet med kulturministeren var en stor opptur for oss, og en veldig sterk betryggelse på at driftstilskuddet vil være på plass i statsbudsjettet for 2024. Det er i hvert fall sånn vi tolker henne, og det var også det hun sa i media. Det gjør at vi kan jobbe etter planen frem mot åpningen, og det er helt fantastisk for oss. Alle som starter en ny virksomhet trenger å forberede virksomheten før de begynner å skape egne inntekter, og for Kunstsilo innebærer forberedelsene blant annet flytting, lagring og forsvarlig forvaltning av en kunstsamling på 4500 verk. Det er en enorm oppgave, som krever mye ressurser. Vi skal også utvide med nye yrkesgrupper og kompetanse, blant annet innen digital formidling og restaurant- og kafédrift, forklarer Fuglestad.

Sjef ut 2024

I mars ble det kjent at Kunstsilo-direktøren har forlenget sin kontrakt ut 2024. En enkel avgjørelse, forteller han.

– Det som inspirerte meg til å begynne på dette var jo at jeg kunne bruke min erfaring og kunnskap til å være med på å bygge opp noe nytt. Jeg ble drevet av at det er en utvikling av Kristiansand og vår region, og da kan jeg ikke stoppe rett før åpningen. Så når styret ønsket å forlenge kontrakten, så trengte jeg ikke tenke særlig lenge. Jeg kan jo ikke gi meg når det mest spennende gjenstår.

– Kan det være at du blir fristet til å fortsette enda lenger?

– Nei, og grunnen til det er at det er ikke min kompetanse å drive et moderne museum. Min kompetanse er å bygge det og utvikle det, og så vil det komme inn noen som har kompetanse på å drive det videre.

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

I rute til åpning

Det jobbes hardt i siloen. Lydnivået er høyt, og stemningen upåklagelig. Fuglestad kjenner naturligvis de fleste kriker og kroker i bygget, og viser frem rommene som skal inneholde verk fra Tangen-samlingen allerede i åpningsutstillingen i 2024. Både byggingen og økonomien går fortsatt etter den reviderte planen fra september 2021. Overtakelse av bygget skjer i november 2023.

– Vi har ikke noen indikasjoner på at det er noe som kan velte den tidsplanen. Ting kan jo skje, men jo nærmere vi kommer, jo mer trygg blir vi på den datoen. I øyeblikket er det vel rundt 120 personer som jobber på byggeplassen, så det er veldig stor aktivitet og vi ser forandring nærmest hver eneste dag. Bygget er mer eller mindre tett, så nå handler det om maling, ventilasjon og å få på plass tekniske installasjoner. Det siste halvåret vil dreie seg mye om innredning av bygget, og så vil det bli en ferdigstillelsesfase hvor alle ting skal testes ut før overlevering, sier Fuglestad.

– Hvordan vil du oppsummere de første seks årene dine, ut fra det du hadde trodd og forventet?

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

– Så langt har arbeidet vært annerledes enn jeg hadde forventet på noen punkter, ikke minst når det gjelder den politiske prosessen. Men prosjektet er blitt godt kjent både innenfor og utover landegrensene, så vi har jo klart å skape en plattform for å bygge noe for fremtiden. Det synes jeg er veldig bra, og så er det blitt mye godt og inspirerende samarbeid med andre institusjoner. Vi har fått utviklet en del som er rettet mot barn og unge, og mye innen det digitale. Vi jobber veldig målrettet innenfor disse feltene, og det vil utvide museets nedslagsfelt. Og så er det veldig fascinerende og spennende å jobbe med en så entusiastisk og lidenskapelig kunstsamler. Samlingen har jo vokst fra 1100 verk til over 4500 siden dette prosjektet startet, og den gir oss store muligheter.

– Hvordan er Nicolai Tangens rolle i Kunstsilo i dag?

– Den er litt annerledes enn før, naturligvis. Da han begynte i sin nåværende jobb fikk han aksept for å fortsette i styret i Kunstsilo, som en representant for samlingens eier, AKO Kunststiftelse. På den måten får vi holdt ham oppdatert, og han kan få delt sine synspunkter og være med å påvirke hvordan vi utvikler dette videre, sier Fuglestad.

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Pandemiens konsekvenser

Koronapandemien satte sitt preg på det meste i det norske samfunnet – også Kunstsilo-prosjektet. Én stor konsekvens var at museet ikke fikk gjennomført den kontinuiteten overfor publikum som de hadde planlagt.

– Vi skulle jo utvikle publikumsopplevelsene parallelt med at vi bygde Kunstsilo. Museet hadde et kjempegodt år i 2019, hvor besøket ble doblet, og det var tegn på at grepene vi gjorde ga resultater. Blant annet hadde vi en stor volumøkning som følge av kveldsåpent og fokus på barn og unge. Så kom pandemien, og vi måtte dels stenge fullstendig for publikum. Vi skulle jo egentlig bare holde stengt i kort tid før vi flyttet inn, nå må vi på en måte drive fram publikum på nytt.

– I fjor var det en debatt rundt det noen mente var manglende kunstnerisk fokus fra Kunstsilos side. Hvordan har dere fulgt opp det?

– Det kunstneriske fokuset druknet litt utad, og det har vi tatt selvkritikk på. Jeg følte at vi kom et skritt videre ved å invitere til dialog. Mange deltok, og det viste et veldig positivt engasjement. Vi fikk med oss gode innspill til hvordan vil kan gjøre det kunstneriske arbeidet mer synlig for omgivelsene. For det er jo slik at vi har sterk kunstnerisk kompetanse i organisasjonen. Noen av de som representerer den holder på med doktorgrader, og de begynner nå å bli ferdig. Det blir viktige tilskudd i organisasjonen. Når det gjelder ledelsen, så valgte jo vår kunstneriske direktør å slutte. Den utfordringen jobber vi med å løse midlertidig. Det er fordi at når styret skal erstatte min rolle, vil kompetansen i direktørstolen være relevant for resten av den kunstfaglige kompetansen som skal bygges i organisasjonen, sier direktøren.

Snart en realitet

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Fuglestad forteller at han har lært mye om kunst og kunstformidling i de seks årene han har vært museumssjef.

– Først og fremst har jeg nok lært mye om hvordan man kan jobbe med kunst opp mot aktuelle problemstillinger. Vi har for eksempel hatt en vandreutstilling med politisk kunst som aktualiseres ekstra på grunn av Ukraina-krigen. Kunsten er med på å ta opp og uttrykke ulike problemstillinger, og det inspirerer meg, som jo er veldig opptatt av publikum og at de skal interessere seg for det vi driver med. Så er spørsmålet hvilke virkemidler vi kan bruke for å fortelle om kunsten, slik at den føles aktuell for flere. Det jobber vi veldig systematisk med nå, sier han.

Det er på tide å løpe ned trappene, og jobbe videre mot den store åpningen. Fuglestad slår fast at de ansatte på museet virkelig begynner å kjenne at de nærmer seg mållinja – og en ny startstrek.

– Det føles helt fantastisk at det bare er noen måneder til vi overtar. Etter at vi har brukt så mye tid på forberedelser, ser vi nå konturene av hvordan dette blir, og de som jobber med utstillinger kan gå ned og få en følelse av lokalene. Spenningen og entusiasmen øker blant de ansatte, og vi føler virkelig på kroppen at Kunstsilo er i ferd med å bli en realitet.

More from Kunstsilo

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×