Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

Kunstner Jan Freuchen snakker under debatten i Arendalsuka. I bakgrunnen Reidar Fuglestad og Karen Kristine Blågestad. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Fuglestad og Freuchen i debatt om Kunstsilo: «Har det kommersielle tatt overhånd?»

Nyheter 17.08.2022

– Vi savner substans og faglighet, sier kunstner Jan Freuchen. – Vi har ikke kommunisert våre kunstneriske ambisjoner godt nok, sier Kunstsilo-direktør Reidar Fuglestad.


Begge deltok i debatten «Start og Silo – har det kommersielle tatt overhånd i museumsverden?» sammen med Karen Kristine Blågestad (kulturredaktør i Fædrelandsvennen) og Kathrin Pabst (leder av ICETHICS i museumsnettverket ICOM). Debatten ble arrangert av Norges museumsforbund og Kunstsilo, og trakk fullt hus om bord på D/S Hestmanden i Arendal.

Se debatten her

Ubalanse

Fra venstre: Reidar Fuglestad (adm.dir. Kunstsilo), Karen Blågestad (kulturredaktør i Fædrelandsvennen ), Jan Freuchen (kunstner) og Kathrin Pabst (leder av ICETHICS i ICOM). Til høyre debattleder Danby Choi, redaktør av Subjekt.no. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Utgangspunktet var diskusjonen som har gått i sommer etter at Kunstsilo og IK Start lanserte sitt samarbeid i juli. Freuchen har selv stått for mye av kritikken, blant annet gjennom kronikker i Fædrelandsvennen.

– Min kritikk har gått på manglende fokus på faglighet og det jeg opplever som en stadig ekspanderende administrativ avdeling. Jeg og mange av mine kolleger har etterlyst et kunstnerisk program og satsingsområder, men vi har egentlig bare fått mer info om eksterne samarbeidsavtaler og infrastrukturen rundt det hele. Mange av oss innenfor kunstfeltet har følt oss stadig mer fremmedgjorte. Det har vært en bekymring lenge, og når Start-samarbeidet ble lansert rant begeret over. Det er nok utenomfaglig prat, sier Freuchen i etterkant av debatten.

Kunstsilo-direktør Fuglestad synes ikke det er en riktig kritikk av aktiviteten som har vært i museet den siste tiden.

– Vi har fått betydelig omtale for våre utstillinger, og kunstkritikerne har beskrevet utstillingene som substansielle. Men vi har ikke kommunisert godt nok om våre kunstneriske ambisjoner, hva huset skal bli og hvordan kunsten skal formidles. Vi har prioritert publikumsutviklingsaktiviteter i vår kommunikasjon, og i det siste har flere påpekt at det er en ubalanse. Da er det vår jobb å balansere det bedre. Jeg har ingen problemer med å ta kritikk på at vi bør fortelle mer om hva vi skal stå for kunstnerisk. Vi ønsker å gjøre noe med det så fort som mulig, og vår kunstneriske stab jobber med det, sier han.

Samler krefter

Debatten på Hestmanden var godt besøkt. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Freuchen mener det er mange aspekter ved måten museene drives på i dag som er uheldig i det lange løp.

– Ulike instanser har krav om at det og det tallet skal oppnås, mens det faglige blir nedprioritert. Jeg føler at de huler ut strukturen og samfunnsoppdraget sitt, sier han.

Fuglestad er på sin side tydelig på at det kunstfaglige skal være høyeste prioritet i det nye museet på Odderøya.

– Det at vi skal få et større publikum gjør ikke noe med kvaliteten på kunsten, sier Fuglestad.

– I noen tilfeller skal vi tilpasse formidlingen til ulike interessenivåer, slik at det vi gjør blir tilgjengelig for et bredere publikum. Men kunstens kvalitet er kompromissløs, sier han, og trekker frem tre grunner til at Kunstsilo samarbeider med Start.

– For det første er det et publikumsutviklingsprosjekt. Vi ønsker å bygge bro til et publikum som ikke er spesielt kunstinteressert i utgangspunktet. Ved å gjøre aktiviteter sammen med Start vil fotballsupportere bli mer oppmerksom på hva vi driver med, og kunstinteresserte mer oppmerksomme på hva Start driver med. For det andre har det vært stor motstand mot Kunstsilo i deler av fotballmiljøet, og vi ønsker med denne aktiviteten å gi dem nye perspektiver, i stedet for å holde fast i debatten som har vært. For det tredje er Start en sterk merkevare for Kristiansand og Sørlandet, og det ønsker vi også å bli. Vi har sammen ambisjoner om å løfte landsdelen, og her kan vi samle krefter, sier Fuglestad.

Brennende engasjement

Freuchen sier han er avventende til fortsettelsen.

– Reidar er en hyggelig fyr, og dette er ikke spesifikt mot ham. Jeg har et brennende engasjement for faglighet og kunsten, og føler at det er min plikt å si fra: Administrasjonen er til for å løfte frem kjernen i museet, som er det faglige. Nå føles det som om det er omvendt.

Fuglestad føler han har fått klar beskjed om hva Kunstsilo må være tydeligere på fremover.

– Vi ønsker å få uttrykt oss til dere om våre kunstneriske ambisjoner, for å imøtekomme kunstmiljøet og publikum sine forventninger. Det starter vi på umiddelbart. Og i september inviterer vi til et dialogmøte med kunstmiljøet, for å få deres synspunkter og innspill rundt Kunstsilo.

Se hele debatten på youtube

More from Kunstsilo

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×