Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Etter over 20 år med inspirerende, moderne og vakre utstillinger har Sørlandets Kunstmuseum nå stengt dørene og skiftet navn til Kunstsilo. Nettsiden skmu.no legges ned, og kunstsilo.no er vårt nye nettsted. Innspurten mot Kunstsilo har begynt!

Arne Bruland, To verdener, 1948. © Arne Bruland / BONO 2021.

(Arkiv:)Tangen-samlingen reiser kysten langs med Hestmanden

arkiv Sørlandets Kunstmuseum 13.08.2021

Fra august til september 2021 vil krigsseilerskipet D/S Hestmanden være på turné langs den norske kysten! Inne i skipet finner du kunstverk av Jakob Weidemann og Arne Bruland fra Tangen-samlingen.

To tidsvitner til modernismen

Hestmanden står igjen som det eneste norske skipet som har overlevd aktive år under begge verdenskrigene i Norge, og har derfor en lang og unik historie. Det knytter seg tallrike historier til skipet, som har seilet opp og ned langs norskekysten både i krigstid og fredstid.

På samme måte som Hestmanden står igjen som et tidsvitne, er også Nicolai Tangens store samling av nordisk modernisme et vitne på den rivende utviklingen man opplevde under moderniseringen i Norden. Tangen-samlingen er den største og mest omfattende private samlingen av nordisk moderne kunst fra perioden 1920 til ca. 1990. Fotografi-delen av samlingen omfatter også samtidskunst. Samlingen rommer nå over 4000 verk, og er stadig i vekst.

Når Hestmanden igjen skal ut på sin ferd langs norgeskysten kan du nå fordype deg i to kunstverk fra Tangen- samlingen, av henholdsvis Jakob Weidemann og Arne Bruland. Begge opplevde å få sine første år som kunstnere preget av krig og okkupasjon. I 1950 stilte de ut samtidig i Kunstnernes Hus, og nå gjenforenes de på Hestmanden med hvert sitt verk.

Krigsseiler skipet vil stoppe flere steder på sin turné, hele ruten kan du finne her!

Spennende arrangementer

Det blir også to spennende arrangement avholdt underveis som vi anbefaler å dra på om du skulle befinne deg på disse stedene!

Tore Kirkholt – Trondheim – torsdag 2. september kl. 19

Jakob Weidemann og det abstrakte maleriets gjennombrudd i Norge

Foredraget tar for seg gjennombruddet til det abstrakte maleriet i Norge i etterkrigsåra, et gjennombrudd hvor Jakob Weidemann var en sentral skikkelse. Weidemanns kunst følges gjennom en 15 års-periode, fra hans utstilling av ekspressive og delvis abstrakte bilder på Blomqvist i 1946, fram til hans store Skogbunn-utstilling på Kunstnernes Hus i 1961. Weidemanns bestrebelser mot et abstrakt uttrykk vil sees i lys andre kunstnere i Norge som arbeidet med det abstrakte eller non-figurative maleriet i disse årene.

Frode Sandvik – Bergen – fredag 10.9. kl. 19:00 om bord på D/S Hestmanden.

Kunst i kamp. Om nazistenes bruk av kunst som ideologisk verktøy

Hva kjennetegnet nazistenes kunstsyn, og hvilke følger hadde regimets kunstpolitikk i det okkuperte Norge? Hva skjer når kunst blir «farlig»? Dette var blant spørsmålene som ble undersøkt i utstillingen «Kunst i kamp», som ble vist på KODE i 2015. Utstillingen tematiserte nazistenes propagandautstillinger i Tyskland og i Norge, og så på hvordan kunst og kunstinstitusjoner ble satt i spill for å tjene makthavernes ideologi. I sitt foredrag ser kurator Frode Sandvik nærmere på denne unntaksperioden i vår nære kunsthistorie.

More from Kunstsilo

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×